EUs nästa ramprogram efter Horizon 2020 – om Sverige får bestämma

År 2020 ska EUs ramprogram för forskning och innovation – Horizon 2020 ersättas av ett nytt. Hur ska det nya ramprogrammet se ut för att bidra till lösningar på våra stora samhällsutmaningar? Och hur ska Sverige bäst få inflytande över utformningen?

Rundabordssamtal med IVAs Programråd för bevakning av EU-frågor

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Tisdag den 4 oktober 2016 08:30 - 13:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

När ishockeylegenden Wayne Gretzky förklarade nyckeln till sin och andra stora spelares framgång var svaret: ”det gäller att vara dit pucken kommer och inte där den är”. Detta är också utgångpunkten för det rundabordssamtal IVAs Programråd för bevakning av EU-frågor bjuder in till –vilka frågor kommer att vara mest angelägna för det framtida ramprogrammet?

Resultatet av samtalet blir ett inspel till politiker och myndigheter när des ska börja arbetet med att påverka nästa ramprograms utformning:

  • Vad kommer att vara avgörande för att öka Europas innovationskraft?
  • Vilka nya områden ska vi satsa på och vilka bör avvecklas?
  • Hur ska ramprogrammet utformas för att bäst bidra till lösningar på de stora samhällsfrågorna?
  • Hur ska Sverige arbeta för att har samma stora påverkan som på Horizon 2020?

I rundabordssamtalet medverkar företrädare för:

  • Näringslivet: Mats Agervi, Combient, Mikael Dahlgren, ABB, Saeid Esmailzadeh, Serendipity Innovations, Darja Isaksson, medlem i regeringens innovationsråd, Sara Mazur, Ericsson,  Anna Sandström, AstraZeneca, Jan-Eric Sundgren, Volvo AB,  Åsa Sundkvist, LKAB,
  • Departement och myndigheter: Dan Andrée, VINNOVA,  Joakim Appelquist, VINNOVA, Magnus Härviden, Utbildningsdepartementet, Michael Jacob, Näringsdepartementet
  • Utbildning och forskning: Stefan Bengtsson, Chalmers, Magnus Henrekson ,IFN,  Måns Nilsson, SEI, Pia Sandvik, RISE, Sven Stafström Vetenskapsrådet, Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet.

Samtalet leds av Nicklas Lundblad och inleds av 

Ulf Dinkelspiel, ordförande IVAs Programråd för bevakning av EU-frågor.

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.