Expansionen som kom av sig – klarar inte tillverkande företag exportledd tillväxt?

Alltför få tillverkande små och medelstora företag i Sverige klarar exportledd expansion. Endast en liten del tar sig genom miljardvallen. Expansionen stannar av eller så köps företaget upp som ett led i branschens konsolidering. 
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 24 september 2015 17:00 - 19:00

Den svenska getingmidjan – många små företag som har svårt att bli medelstora - är välkänd.  Är den här för att stanna eller finns det botemedel? Vad beror det i så fall på?

  • Är grundarna för nöjda och försiktiga?
  • Är finansiella ägare för angelägna att snabbt göra exit?
  • Glömmer statliga insatser marknadsexpansionen, den stora acceleratorn för tillväxt och sysselsättning?

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVAs avdelningar för Maskinteknik respektive Företagande och ledarskap.

Medverkande

Leona Achtenhagen, professor i företagsekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, med inriktning mot entreprenörskap och affärsutveckling. Hon sätter in den svenska getingmidjan i ett internationellt perspektiv och diskuterar vilka hinder och förslag till lösningar hennes forskarteam funnit.

Magnus René Arcam världsledande utrustning för 3D tillverkning, Marcus Allerbjer, Cejn som producerar avancerade snabbkopplingar och David King, cleantechföretaget Flexenclosure, representerar företag på skilda marknader och med olika ägarförhållanden. De är alla på väg mot miljardomsättning och beskriver hur de möter utmaningarna på vägen dit.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion  med Martin Gren och Per Grunewald industriella investerare,  Jan Roxendahl ordförande för EKN, Anna Hallberg, vice VD Almi Företagspartner och David Sonnek, SEB Venture

Sven Löfquist, vice ordförande IVAs avdelning för Företagande och ledarskap leder debatten.

{Facts box}

Kontaktinformation

Ingrid Jansson
Akademikoordinator
Telefon 08-791 29 92

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.