Faktaresistens och vetenskapsförnekande

Presidentvalkampanjen i USA aktualiserar frågeställningar kring faktaresistens och vetenskapsförnekande. Sociala medier gör det samtidigt lättare att välja nyheter som bekräftar de egna åsikterna. Hur påverkas samhällsdebatten och demokratin?

Seminarium med avdelningarna för Teknikens grunder och gränsområden och Forskning och utbildning. Foto: Adam Salsman

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 2 maj 2017 17:15 - 19:15

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Redan på 1960-talet visade forskning att vi tar till oss fakta och argument som förstärker våra åsikter och lyssnar mindre på de som talar emot. Sociala medier gör att vi själva i större utsträckning kan välja innehållet i vårt nyhetsflöde.

  • Hur påverkar filterbubblor - där vårt val av sociala medier och sökmotorerna på Internet avgör vilken information vi tar del av – samhällsdebatten?
  • Hur trängda blir slutsatserna från vetenskapliga analyser när alternativa fakta får en allt större tyngd i det egna nyhetsflödet?
  • Hur påverkas politikens möjligheter till faktabaserat och rationellt beslutsfattande?

 

PROGRAM OCH MEDVERKANDE

Faktoider och alternativa fakta

Peter Olausson, författare och ordförande i Föreningen vetenskap och folkbildning

Vetenskapsförnekande

Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH med särskild inrkting mot vetenskapsteori och poltisk filosofi. Han har bland annat skrivit boken Vetenskap och ovetenskap

Vad är faktaresistens?

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet.

Avslutande diskussion

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.