Faktaresistens och vetenskapsförnekande

Seminarium med avdelningarna för Teknikens grunder och gränsområden och Forskning och utbildning. Foto: Adam Salsman

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit

Tisdag den 2 maj 2017 17:15 - 19:15

Seminarium 0 :-
Middag 400 :-

Bokningen är stängd

Presidentvalkampanjen i USA aktualiserar frågeställningar kring faktaresistens och vetenskapsförnekande. Sociala medier gör det samtidigt lättare att välja nyheter som bekräftar de egna åsikterna. Hur påverkas samhällsdebatten och demokratin?

Redan på 1960-talet visade forskning att vi tar till oss fakta och argument som förstärker våra åsikter och lyssnar mindre på de som talar emot. Sociala medier gör att vi själva i större utsträckning kan välja innehållet i vårt nyhetsflöde.

  • Hur påverkar filterbubblor - där vårt val av sociala medier och sökmotorerna på Internet avgör vilken information vi tar del av – samhällsdebatten?
  • Hur trängda blir slutsatserna från vetenskapliga analyser när alternativa fakta får en allt större tyngd i det egna nyhetsflödet?
  • Hur påverkas politikens möjligheter till faktabaserat och rationellt beslutsfattande?

 

PROGRAM OCH MEDVERKANDE

Faktoider och alternativa fakta

Peter Olausson, författare och ordförande i Föreningen vetenskap och folkbildning

Vetenskapsförnekande

Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH med särskild inrkting mot vetenskapsteori och poltisk filosofi. Han har bland annat skrivit boken Vetenskap och ovetenskap

Vad är faktaresistens?

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet.

Avslutande diskussion

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.