Färdvägar mot 2050 - så blir vi ännu resurseffektivare

IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft presenterade under våren en rapport kring varför vi behöver en ny syn på resurseffektivisering. Nu har vi undersökt hur man kan genomföra detta, och kartlagt ett antal viktiga materialflöden i Sverige, inklusive svinn och outnyttjade processer. Vid detta möte berättar vi mer om resultaten - och om hur vi arbetar vidare mot nya, resurssmarta affärsmodeller.
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, 114 46 STOCKHOLM
Hitta hit
Fredag den 25 september 2015 10:00 - 12:15

Med hjälp av konsultföretaget McKinsey, och med närmare 50 svenska företags aktiva medverkan, har Resurseffektiva affärsmodeller kunnat kartlägga flödena för betong, bioråvaror, stål, textil och livsmedel i vårt land. I flera av fallen utgör kartläggningarna de första ansatserna att samla flödesinformationen på detta sätt i Sverige. Resultaten är därför spännande för många aktörer inom olika branscher.

Utifrån dessa exempel på flödeskartläggning har företag, myndigheter och organisationer vid ett antal workshops diskuterat hur dagens resurshanteringen kan vidareutvecklas i mer effektiv riktning. Hur ska vi minska svinnet? Hur kan vi öka utnyttjandegraden av produkter? Hur samverkar olika företag och olika branscher med varandra för att använda varandras avfall eller restprodukter i den egna produktionen? Hur ska vi samarbeta med konsumenter och kunder?

Vid detta seminarium presenterar först arbetsgruppernas projektledare respektive grupps resultat. Därefter föreläser Dariush Ghatan, vd för innovationsföretaget Googol, om hur man främjar nya, resurssmarta affärsodeller. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med samtliga arbetsgruppsordförande (Leif Brodén, tidigare vd Södra; Johan Skoglund, vd JM AB; Åke Svensson, vd Teknikföretagen; Henrik Lampa, hållbarhetschef H&M; samt Kenneth Bengtsson, tidigare vd ICA). Moderator: Thomas Malmer.

Seminariet streamas.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.