Fler ungdomar på jobbet – vad kan vi lära av statliga arbetsgivare?

Hur kan myndigheter och statliga bolag öppna upp sin arbetsplats för unga? Vems är ansvaret? Hur går vi tillväga? På detta seminarium diskuterar vi vilka möjligheter som finns att ge unga fotfäste på arbetsmarknaden. Har vi råd att inte tillvarata den unga generationen inom den offentliga sektorn?
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Hitta hit
Onsdag den 2 juli 2014 14:00 - 15:00

I Sverige är bristen på arbetskraft redan idag hög relativt konjunkturläget och utvecklingen på arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi en hög arbetslöshet bland unga. Arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens kommer att försvåras ytterligare om inte utbildning, matchning och förmedling förbättras.

En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för Sveriges tillväxt. Hur kan myndigheter och statliga bolag vara en del av lösningen? Vi presenterar några exempel från verkligheten och diskuterar hur staten som arbetsgivare och uppdragsgivare kan bidra. På detta seminarium fokuserar vi på ungdomarna.

Medverkande: Tina Almqvist, Head of Employer Branding, Vattenfall, Soledad Grafeuille, Enhetschef Nationella kunder, Arbetsförmedlingen, Helena Hagberg, Senior Analytiker Hållbart företagande, Finansdepartementet, Charlotte Ljunggren, Flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport, Swedavia, Per-Olof Stålensjö, Personaldirektör, Försvarsmakten och Jan-Eric Sundgren, ordförande i Tekniksprångets styrgrupp samt senior rådgivare Volvo Group.

Moderator: Jan Westberg, IVA

Varmt välkommen önskar IVAs projekt Tekniksprånget i samarbete med Swedavia!

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.