Förnybar energi - internationella trender och utmaningar

Välkommen till ett seminarium med Adnan Amin, Director-General för Irena, the International Renewable Energy Agency. Irena är en global organisation för att främja användningen av förnybar energi med över 140 medlemsländer. 

Seminarium med Adnan Z. Amin, director-general International Renewable Energy Agency, Irena. Seminariet arrangeras av Energimyndigheten och Vägval el.

IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Tisdag den 25 augusti 2015 13:30 - 15:00

Förnybar energi handlar inte bara om att rädda miljön. Förnybar energi kan även stimulera ekonomin, skapa jobb och ge nya möjligheter till tillväxt.

Att dubblera andelen förnybar energi till 36 procent år 2030 skulle förhindra utsläpp på nära 9000 miljoner ton koldioxid. Idag är 7,7 miljoner människor anställda i den förnybara sektorn, men organisationen Irena förutspår att antalet jobb skulle kunna överstiga 16 miljoner år 2030. 

{Facts box}

I seminariet medverkar Adnan Amin, Irena, Erik Brandsma, Energimyndigheten, Malin Hansson, Power Circle, Elin Löfblad, Siemens och Björn O. Nilsson, IVA.

Seminariet genomförs på engelska. Seminariet streamas.

IVAs projekt Vägval el har som syfte att ge svenska beslutsfattare en oberoende analys av hur alternativa vägval påverkar det svenska elsystemets utformning, funktion och kostnader bortom 2030. Inom Vägval el finns sex arbetsgrupper: Användning, Produktion, Distribution & Transmission, Miljö & klimat, Samhällsekonomi & elmarknad samt Energipolitik. 

 

I samarbete med:

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.