Forskning - en god affär för Sverige?

Forskningen spelar en nyckelroll för Sveriges framtida konkurrenskraft. Hur kan kunskapsöverföringen och samarbetsformerna mellan akademi och näringsliv förbättras?

Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 8 november 2018 08:00 - 09:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Seminariet är fullt. För att ställa dig på väntlista maila: monica.sannerblom@iva.se

Många svenska exportsuccéer bygger på framgångsrika samarbeten mellan akademi och näringsliv. Nu ökar den globala konkurrensen mycket snabbt. Utmaningen för forskare och företag är att hitta nya smarta samarbetsformer. Gamla, beprövade strategier kanske inte längre fungerar när digitaliseringen driver på snabba teknikskiften som i grunden påverkar näringsliv och samhälle.

Välkommen till ett frukostseminarium som hålls av det nystartade IVA-projektet Research2Business (R2B). Med R2B samlas lokala och regionala krafter för att verka för att på ett nationellt plan med den gemensamma målsättningen att; Stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft. 

På seminariet diskuterar vi följande:

  • Hur universiteten och högskolorna som ligger i framkant arbetar med kunskapsöverföring. Vilka samarbetsformer som fungerar bäst.

  • Hur Research2Business som projekt kan bidra till att omsätta forskningsresultat till affärsvärde och/eller samhällsnytta.


Medverkande
Teodor Aastrup, Attana, tvärvetenskaplig innovation KTH och KI
Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity Group
Ulf Hall, tillförordnad vd, KK-stiftelsen
Anna Holmberg, Chalmers, Sahlgrenska entreprenörsskolor
Helena Malmqvist, Ansvarig för ABBs externa forskning
Johan Sterte, Rektor, Karlstads universitet
Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt, Svenskt Näringsliv
Mona Wilcke, Stockholms universitets Holding AB

Jennie Nilsson (S), riksdagens näringsutskott
Erik Bengtzboe (M), riksdagens utbildningsutskott  

Marianne Dicander Alexandersson, ordförande i R2B, Sahlgrenska Science Park
Malin Mohr, projektledare för R2B från IVA

Moderator: Jan Westberg, IVA

Om Research2Business
Research2Business (R2B) är en långsiktig satsning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) driver för att främja samverkan kring forskning och näringsliv som kan stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt och hållbart perspektiv. R2B etablerar nya mötesplatser för att skapa bättre förutsättningar för samarbeten och nya större kontaktytor mellan den akademiska forskningen och näringslivet.

IVA är initiativtagare till R2B som drivs i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet och deras innovationskontor. Vinnova finansierar projektet under de tre första årens pilotverksamhet. R2B Summit är projektets årligen återkommande mötesplats med start den 20 mars 2019 på IVA.

Läs mer om Research2Business här!

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.