Forskning - en god affär för Sverige?

Tid kvar till seminariet

Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit

Torsdag den 8 november 2018 08:00 - 09:00

Frukost från 7:30, 0 :-
Frukostseminarium 0 :-

Forskningen spelar en nyckelroll för Sveriges framtida konkurrenskraft. Hur kan kunskapsöverföringen och samarbetsformerna mellan akademi och näringsliv förbättras?

Många svenska exportsuccéer bygger på framgångsrika samarbeten mellan akademi och näringsliv. Nu ökar den globala konkurrensen mycket snabbt. Utmaningen för forskare och företag är att hitta nya smarta samarbetsformer. Gamla, beprövade strategier kanske inte längre fungerar när digitaliseringen driver på snabba teknikskiften som i grunden påverkar näringsliv och samhälle.

Välkommen till ett frukostseminarium som hålls av det nystartade IVA-projektet Research2Business (R2B). Med R2B samlas lokala och regionala krafter för att verka för att på ett nationellt plan med den gemensamma målsättningen att; Stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

På seminariet diskuterar vi följande:

  • Hur universiteten och högskolorna som ligger i framkant arbetar med kunskapsöverföring. Vilka samarbetsformer som fungerar bäst.

  • Hur Research2Business som projekt kan bidra till att omsätta forskningsresultat till affärsvärde och/eller samhällsnytta.


Medverkande
Teodor Aastrup, Attana, tvärvetenskaplig innovation KTH och KI
Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity Group
Ulf Hall, tillförordnad vd, KK-stiftelsen
Anna Holmberg, Chalmers, Sahlgrenska entreprenörsskolor
Helena Malmqvist, Ansvarig för ABBs externa forskning
Johan Sterte, Rektor, Karlstads universitet
Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt, Svenskt Näringsliv
Mona Wilcke, Stockholms universitets Holding AB

Marianne Dicander Alexandersson, ordförande i R2B, Sahlgrenska Science Park
Malin Mohr, projektledare för R2B från IVA

Moderator: Jan Westberg, IVA


Research2Business
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) driver Research2Business (R2B) som är en långsiktig satsning på att främja samverkan kring forskning som kan stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt och hållbart perspektiv.
Läs mer om Research2Business här!

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.