Forskning och utveckling inom teknik och naturvetenskap i Oslo- och Göteborgsregionerna

I korridoren mellan Oslo och Köpenhamn, Nordens folkrikaste region, görs just nu stora forsknings- och utbildningssatsningar. Universiteten i Oslo och Göteborg samarbetar för att utveckla den teknisk-naturvetenskapliga kompetensen i regionen. 
Chalmersska Huset, Södra hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Onsdag den 16 mars 2016 14:00 - 18:30

Norges Tekniske Vittenskapsakademi, NTVA, och IVA Väst inbjuder för andra året till öppna seminarier onsdagen den 16 mars 2016 i Göteborg och tisdagen den 19 april 2016 i Oslo.

I den geografiska korridoren Oslo – Göteborg – Köpenhamn intensifieras samarbetet för att utveckla den teknisk-naturvetenskapliga kompetensen. Ole Petter Ottersen, rektor vid Universitetet i Oslo och Olle Larkö, dekanus vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, belyser aktuella samarbetsprojekt och potentialen i dessa.

Inom regionen genomförs ett flertal kraftfulla satsningar inom cancer- och materialforskning för att skapa nytta för människa, industri och samhälle:

  • I en stor norsk satsning inom life science står cancerforskning i centrum. Gunhild Mælandsmo, leder seksjon for Tumorbiologi, Instutt forKreftforskning och Ketil Widerberg, med samma funktion vid Oslo Cancer Cluster, Oslo belyser forsknings- och kommesialiseringsaspekter av satsningen. Institutt for Kreftforskning har sedan starten 1954 haft en central roll inom norsk och internationell cancerforskning och är en nyckelspelare inom det Komplette Kreftsentret vid Oslo universitetssjukhus. Oslo Cancer Cluster är ett nätverk för forsknings- och industrisamarbete med syfte att underlätta utvecklingen av diagnostik och läkemedel inom cancerområdet.

Tre av de största svenska satsningarna på forskningsinfrastruktur genomförs just nu i Göteborg och Lund.

  • Chalmers i Göteborg leder EUs internationella satsning på grafen – Graphene Flagship. Jari Kinaret, director of the Graphene Flagship, Chalmers belyser olika frågeställningar kring Grafen och andra nya material.
  • MAX IV och ESS, båda i Lund, ger helt nya möjligheter att studera materialens mikroskopiska uppbyggnad. Dessa belyses av Lars Börjesson, vicerektor vid Chalmers, ordförande för ESS Council och en av initiativtagarna till ESS i Lund samt tidigare styrelseordförande för MAX IV och Aleksandar Matic, ledare för styrkeområde Materialvetenskap vid Chalmers och ansvarig för dess samverkan med ESS och MAX IV.

18:30 avslutas seminariet med samtal och mingelmat. 

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.