Helene Hellmark Knutsson presenterar forskningspropositionen

Seminariet är fullbokat men kommer att livestreamas på vår hemsida.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm-
Hitta hit
Måndag den 28 november 2016 18:00 - 19:15

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Forskningsproposition sätter ramarna för den framtida offentliga forsknings- och innovationspolitiken.  Normalt läggs en forskningsproposition per mandatperiod, även om den nuvarande regeringen signalerat att man vill skapa en mer långsiktig forskningspolitik. Vad kommer att hända med basanslagen till lärosätena och till forskningsinstituten? Kommer forskningsrådens finansiering och uppdrag att förändras? Vilka nya grepp föreslås vad gäller forskningsinfrastruktur? Och hur kommer kopplingarna mellan forskning och innovation, respektive forskning och utbildning, att hanteras. Vilka speciella satsningar kommer och varför?

 IVA hälsar välkommen till ett seminarium med Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning, som kommer att presentera regeringens nya forskningsproposition. Den kommenteras sedan av en panel bestående av Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet, Pia Sandvik, vd RISE och Jan-Eric Sundgren, senior advisor Teknikföretagen. IVAs forsknings- och utbildningspolitiske expert Martin Wikström leder samtalet.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.