Hearing om svensk forskningspolitik

Under hösten 2020 kommer regeringen presentera sin nya forskningsproposition för de kommande fyra åren. IVA bjuder därför tillsammans med utbildningsdepartementet in till en hearing och ett seminarium om den framtida forskningspolitiken.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.                                        Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

IVA Konferanscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Hitta hit
Torsdag den 23 januari 2020 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Hur skapar vi de bästa förhållandena för forskning, samverkan, utbildning och innovation? Vad krävs för att stärka Sveriges konkurrenskraft och möta hållbarhetsmålen. Forskningen är en grund för nyskapande, konkurrenskraft samt förmågan att möta de stora samhällsutmaningarna. Vid seminariet medverkar ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Tre diskussioner med representanter för akademier, stiftelser och företag kommer att hållas.

Medverkande: Tuula Teeri (vd, IVA), Göran K. Hansson (ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien KVA), Eva Petterson (vd, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA), Linda Bell (tf vd Mistra), Marika Hedin (vd, Riksbankens jubileumsfond), Lars Hultman (vd, Stiftelsen för strategisk forskning, SSF), Eva Schelin (vd, KK-stiftelsen), Mohammed Homman (vd, Vironova), Eva Petursson (Executive Vice President, Forskning och innovation, SSAB) och Johan Lundén (Senior Vice President & Head of CTO Office, Volvo Group).

Moderator: Martin Wikström, temachef för forskning och utbildning, IVA.

 Seminariet streamas live och kan även ses i efterhand. 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.