Företagsforum: Digitaliseringens möjligheter - Karlskoga

Digitaliseringen utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder. Den öppnar vägen för nya affärer och affärsmodeller. För företaget innebär digitaliseringen stora utmaningar. Finns rätt kompetens? Behövs nya samarbeten med företag och kunder för att utnyttja digitaliseringens möjligheter? Välkommen till en förmiddag med fokus på digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag i Karlskoga.

Bofors Herrgård, Herrgårdsvägen 8, Karlskoga
Hitta hit
Torsdag den 13 februari 2020 09:00 - 12:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Under forumet får du ta del av erfarenheter från experter och företrädare från både små och stora industriföretag, och gott om tid att diskutera de utmaningar som ni själva har identifierat. Forumet är särskilt utformat för små och medelstora industriföretag, med fokus på samverkan och kunskapsdelning. 

Program - uppdateras med fler medverkande

08:30-09:00 Registrering och kaffe

09:00-09:15 Välkommen och målsättning med digitaliseringsarbetet

Näringslivschef Karlskoga kommun och Alfred Nobel Science Park
Johan Carlstedt, IVAs Smart Industri

09:15-10:00 ”Vår digitaliseringsresa – fokus på att nyttja ny teknik”

Peter Rockedahl, Teknisk Direktör Moelven Industrier
Carl Heiwall, Technical Sales, PartnerTech Karlskoga 

10:00-10.15 Fikapaus

10:15-11:00 Industrins kompetensförsörjning

Anna Posth-Skoog, Projektledare KomIn, Västra Bergslagens industriförening
Anna Holmén,Projektledare Yrkeshögskolan, ESF Smart Kompetens
Camilla Ulvmyr,Uppdragssamordnare Kommunikation och samverkan, Örebro Universitet
Camilla Johannesson, Vd, Karlstad Universitet

11:00-11:45 Samverkan och strategiska resurser för industrin

Mikael Rudin, Global Product Manager 800xA, ABB
Christina Åhlstedt, Vd, Alfred Nobel Science Park
Henrik Lindstedt, Verksamhetsledare, Möckelnföretagen 

11:45-12:00 Summering av dagen

12:00-12:45 Mingel-lunch

12:45 Transport till företagsbesök 

13:00-14:30 Företagsbesök Moelven - fullbokat

Forumet arrangeras av IVAs Smart Industri och Kickstart Digitalisering i samarbete med: 

  • Västra Bergslagens Industriförening
  • Handelskammaren Mälardalen
  • Alfred Nobel Science Park
  • 3DTC Group
  • Booforsen
  • KCEM
  • Möckelnföretagen

IVAs Smart industri är en del av Smart industri – Sveriges nyindustrialiserings-strategi där Tillväxtverket på regeringens uppdrag driver och finansierar ett antal program för att stärka småföretagens omställningsförmåga och bidra till industrins förnyelse. 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.