Företagsforum: Digitaliseringens möjligheter - Piteå

Digitaliseringen utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder. Den öppnar vägen för nya affärer och affärsmodeller. För företaget innebär digitaliseringen stora utmaningar. Finns rätt kompetens? Behövs nya samarbeten med företag och kunder för att utnyttja digitaliseringens möjligheter? Välkommen till en förmiddag med fokus på digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag i Piteå!

 

Vardagsrummet i Piteå, Bryggargatan 14, Piteå
Hitta hit
Onsdag den 29 januari 2020 09:00 - 12:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Under forumet får du ta del av erfarenheter från experter och företrädare från både små och stora industriföretag, och gott om tid att diskutera de utmaningar som ni själva har identifierat. Forumet är särskilt utformat för små och medelstora industriföretag, med fokus på samverkan och kunskapsdelning.

Du erbjuds också att delta i ett uppföljande forum, Kickstart Digitalisering, där du tillsammans med andra företag ges konkret vägldedning kring ditt företags digitaliseringsarbete. 

Forumet arrangeras av IVAs Smart Industri och Kickstart Digitalisering, Piteå Kommun samt IUC norr.

Program

08:00-09:00 Registrering och kaffe

09:00-09:15 Välkommen och målsättning med digitaliseringsarbetet
Anders Lundkvist, Kommunalråd i Piteå 
Johan Carlstedt, IVAs Smart Industri

09:15-10:00 ”Vår digitaliseringsresa – fokus på att nyttja ny teknik”
Medverkande: Börje Melin, Sales Manager at Siemens Digital Factory/Process Industries, Siemens AB och Samuel Holmström, Vd, Lundqvist Trävaru AB

10:00-10.15 Fikapaus

10:15-11:00 Industrins kompetensförsörjning
Medverkande: Helena Sundkvist, HR-chef Modulsystem i Kalix AB och Pär Weihed, Prorektor Luleå Tekniska Universitet 

11:00-11:45 Samverkan och strategiska resurser för industrin
Medverkande: Åsa Tjärnberg, Vd IUC Norr, Pär Weihed, Prorektor Luleå Tekniska Universitet, Samverkansprojektet Smart Tillväxt. 

11:45-12:00 Summering av dagen, nästa steg Kickstart Digitalisering

12:00-13:00 Mingel-lunch

IVAs Smart industri är en del av Smart industri – Sveriges nyindustrialiserings-strategi där Tillväxtverket på regeringens uppdrag driver och finansierar ett antal program för att stärka småföretagens omställningsförmåga och bidra till industrins förnyelse. 

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.