Webbinarium: Framtiden växer i skogen

Seminariet är inställt.

Välkommen till ett webbinarium arrangerat av IVAs avdelning Skogsnäringens teknik

www.iva.se/framtiden_skogen
Måndag den 27 september 2021 13:00 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Stora Enso genomför en transformationsresa från ett traditionellt pappersbolag till att idag vara ett världsledande företag inom förnybara materal, där hållbarhet utgör kärnan i hela affärsverksamheten. Vilka är möjligheterna och utmaningarna och inom vilka marknader ser man störst tillväxtpotential?

Under webbinariet kommer vi bl.a. att berätta hur man genom att bryta ned trädets beståndsdelar kan skapa nya miljövänliga lösningar som ersätter plast, kol, cement och andra fossilkrävande material. Förpackningar och träbyggnader är exempel på tillväxtmarknader där Stora Enso redan idag har en stark position, och där hållbarhet och resurseffektivitet är centralt för att bidra till en cirkulär bioekonomi. Stora Enso utforskar även nya marknader där träfibern kan användas för batteritillverkning eller som ett alternativ till kolfiber för industriella applikationsområden. Vi kommer också att visa hur ett globalt industribolag kan nyttja digitala lösningar för att jobba effektivare, säkrare och ännu mer hållbart i skog och produktion.

Medverkar gör Tobias Bäärnman, Chief strategy and innovation officer, Markus Mannström, chef Stora Ensos division inom biomaterial och Teemu Salmi, CIO och ansvarig för Stora Ensos digitaliseringsagenda

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.