Framtidens el - klarar Sverige leveranssäkerheten?

Sjukhus, datacenter och industrier. I Sverige är vi sedan länge vana vid en hög leveranssäkerhet i elsystemet.

Ett seminarium med Vägval el.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 12 december 2016 15:00 - 17:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Nu sker en omställning, där tyngre produktionsanläggningar i form av kärnkraft kommer att stängas och ersättas av framför allt vindkraft. Detta påverkar leveranssäkerheten, både vad avser effektbalansen och kvaliteten på den el som levereras.

Vid seminariet kommer begreppet ”leveranssäkerhet” att belysas ur olika perspektiv, för att tydliggöra komplexiteten i systemet. Vid seminariet kommer även en ny rapport att presenteras som belyser hur leveranssäkerheten hanteras i några olika länder.

Medverkande är bland annat Bo Normark, ordförande i Vägval el och Karin Byman, projektledare för arbetsgruppen Leveranssäkerhet. Vid seminariet presenteras också rapporten ”Hur hanteras leveranssäkerhet i andra länder?” av Andrea Badano, Sweco. Ulla Sandborgh från Svenska kraftnät och Kenneth Johansson, Ellevio, diskuterar utmaningarna för det svenska elsystemet på nationell respektive regionnätsnivå. Lina Palm, Uniper, beskriver utvecklingen ur ett kraftbolags perspektiv. Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, och Patrik Carlén, SKGS, belyser värdet av leveranssäkerhet ur ett användarperspektiv. I paneldebatten deltar Andreas Regnell, Vattenfall, Lennart Söder, KTH, Runar Brännlund, Umeå universitet samt Magnus Thorstensson, Energiföretagen Sverige. 

IVAs projekt Vägval el tar fram underlag för Sveriges energipolitik. Läs mer här

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.