Framtidens el – så påverkas klimat och miljö

Vid detta seminarium presenterar Arbetsgruppen för klimat & miljö sin delrapport.

Ett seminarium med Vägval el.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 19 april 2016 13:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Klimat och miljö ställer krav på framtidens elsystem.  En av förutsättningarna i IVAs projekt Vägval el är att elsystemet ska vara fossilfritt i Sverige – men det betyder inte att det är utan klimatpåverkan. Systemet påverkar nämligen utsläppen indirekt. 

Även resursanvändning och biologisk mångfald är stora utmaningar. Inget produktionsslag är nämligen utan miljöpåverkan.  Bioenergi använder vatten och mark. För att tillverka vindkraftverk krävs både energi, stål och cement som orsakar koldioxidutsläpp. Och solcellsproduktion kan innebära brytning av sällsynta jordartsmetaller som är energikrävande i tillverkningsprocessen.

Det handlar om avvägningar och politiska beslut. I många fall krävs fördjupad kunskap och en mer förtroendefull och öppen dialog mellan olika intressenter. 

Vi får lyssna till presentation av rapporten av Birgitta Resvik, ordförande i arbetsgruppen och Rose-Marie Ågren, projektledare Sweco. Rapporten kommenteras bland annat av Åke Iverfeldt, Mistra, Gunilla Saltin, Södra, Jonas Gräslund, Skanska. Avslutningsvis ger politikerna sina synpunkter genom Ingemar Nilsson (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och Lise Nordin (MP), som alla ingår i Energikommissionen.

IVAs projekt Vägval el ska ta fram underlag för Sveriges energipolitik. Projektet består av sex arbetsgrupper: elanvändning, elproduktion, eldistribution & transmission, klimat & miljö, samhällsekonomi & elmarknad samt energipolitik.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.