Framtidens elsystem - inställt

Välkommen till ett seminarium med Jan Nordling, huvudprojektledare för Vägval el.

Ett seminarium med IVA Nord och Jan Nordling, huvudprojektledare för IVAs projekt Vägval el. Seminariet är inställt.

Vetenskapens hus, Luleå
Torsdag den 29 september 2016 16:00 - 17:30

Energikommissionens överenskommelse om framtidens elsystem träffades i juni i år. Fem riksdagspartier (S, MP, M, C, KD) står bakom överenskommelsen som har siktet inställt på elsystemet år 2040.

I IVAs projekt Vägval el har ett 90-tal deltagare mejslat fram en samsyn om framtidens elsystem. 

Det finns några skillnader mellan hur Vägval el ser på framtidens elförsörjning och Energikommissionens överenskommelse. En av projektets ståndpunkter är exempelvis att det är bättre att vi själva använder mer el i Sverige, än att vi exporterar den.

Anmälan via: www.ltu.se/ivaanmalan senast 26e september. Deltagandet är kostnadsfritt. För mer information kontakta Thomas Nilsson, e-post niltho@ltu.se Seminariet är inställt.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.