Framtidens elmarknad - vad kostar den?

Vid detta seminarium presenterar Arbetsgruppen för samhällsekonomi & elmarknad sin delrapport Framtidens elmarknad.

Ett seminarium med Vägval el.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 19 maj 2016 13:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Den svenska elmarknaden står inför stora förändringar. Elproduktionen i Sverige går från ett centraliserat och planerbart system med stort inslag av kärnkraft, till en decentraliserad kraftproduktion med icke planerbar sol och vind.

Elcertifikatsystemet har varit kostnadseffektivt och bidragit till att vindkraft vuxit kraftigt. Men fortsatta subventioner av förnybar kraft kommer att skapa inlåsningseffekter och snedvrida marknaden – och det drabbar de planerbara kraftslag som kan bidra med tillgänglig effekt vintertid. Detta påverkar i sin tur den europeiska marknaden för utsläppsrätter, EU ETS.

Om Sverige ska fortsätta subventionera förnybar energi så kommer vi att behöva någon typ av kapacitetsmarknad. Det finns flera tänkbara modeller för utformningen av en sådan. Alla har för- och nackdelar – och kommer att medföra en kostnad.

Rapporten Framtidens elmarknad presenteras av Runar Brännlund, ordförande i arbetsgruppen och Tobias Bondesson, projektledare ÅF. Rapporten kommenteras bland annat av professor Lars Bergman, Björn Hagman, f d Nordpool, Marie Fossum Strannegård, Ericsson, Björn Carlsson, konsult inom investment banking och Anna Holmberg, SKGS. Avslutningsvis ger Ingemar Nilsson och Cecilie Tenfjord-Toftby från Energikommissionen sina synpunkter.

IVAs projekt Vägval el ska ta fram underlag för Sveriges energipolitik. Projektet består av sex arbetsgrupper: elanvändning, elproduktion, eldistribution & transmission, klimat & miljö, samhällsekonomi & elmarknad samt energipolitik.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.