Framtidens elsystem löser miljöproblem - och skapar nya

Välkommen till ett seminarium om klimat- och miljöaspekter för elsystemet. Seminariet ger en historisk tillbakablick, resonerar kring dagens ramverk och diskuterar framtidens miljöutmaningar för energibranschen. 
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Torsdag den 27 augusti 2015 09:30 - 12:00

En av utgångspunkterna för IVAs projekt Vägval el är EUs mål för energi- och klimatpolitiken till 2030. Dessa innebär att klimatutsläppen ska minska med minst 40 procent till 2030 jämfört med 1990. Det finns riksdagsbeslut om att Sverige till 2050 ska vara klimatneutralt, och det finns 16 nationella miljömål. Även FN kommer inom kort att anta nya hållbarhetsmål.

På seminariet medverkar bland annat Lars-Erik Liljelund, SEI, Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, Jenny Godhe, IVL, Dag Henning, Naturvårdsverket, Nina Weitz, SEI, Rikard Almgren, Green Business, Anton Steen, Energikommissionen och Helle Herk-Hansen, Vattenfall.

Seminariet streamas.

IVAs projekt Vägval el har som syfte att ge svenska beslutsfattare en oberoende analys av hur alternativa vägval påverkar det svenska elsystemets utformning, funktion och kostnader bortom 2030. Inom Vägval el finns sex arbetsgrupper: Användning, Produktion, Distribution & transmission, Klimat & miljö, Samhällsekonomi & elmarknad samt Energipolitik.

Arbetsgruppen Klimat & miljö analyserar och studerar elsystemets miljö- och klimataspekter i Sverige idag och fram till 2050. Som ett led i arbetet genomförs ett antal kunskapsseminarium där experter bjuds in.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.