Framtidens entreprenörskap

För att säkra Sveriges framtida konkurrenskraft krävs att fler individer tar sig an entreprenöriella utmaningar, både på egen hand och i våra svenska storbolag.

Veras Gräsmatta, Vera Sandbergs allé 8, 411 33 Göteborg
Hitta hit
Måndag den 24 februari 2020 17:30 - 19:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Som ett led i att stärka Sveriges framtida innovationskraft bjuder IVAs Studentråd tillsammans med IVA Väst in till en spännande kväll i en innovativ miljö på Veras Gräsmatta, Chalmers, i syfte att inspirera dagens unga ingenjörer att utveckla sina entreprenöriella färdigheter och tankesätt.

Entreprenörskap är ett brett område med många definitioner. Många av oss delar synen på att entreprenörskap handlar om att använda sina förmågor till att göra världen bättre. Kom och lyssna till hur up & coming start-up-bolag och rutinerade företagsledare ser på vikten av entreprenöriella färdigheter i sina organisationer, och låt dem ta del av din bild av hur entreprenörer kan komma att forma framtiden - i Sverige och resten av världen.  

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Program

  • Intro IVA Väst och IVAs Studentråd
  • Vilka statsningar gör Chalmers inom entreprenörskap? Vice rektor, Anna-Karlsson Bengtsson

Vad har entreprenörskap betytt för dig, din organisation och i förlängningen för Sverige AB? Frågan besvaras av tre talare från olika bolagsperspetiv.

  • Martin Lundstedt, VD och koncernchef, AB Volvo
  • Viktor Stensson, VD Bokio
  • Anna Holmberg Borkmann, Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship & Center for Intellectual Property

Efter inslaget på scen anordnas en workshop där du kommer få vara delaktig i att diskutera kvällens tema.

Välkommen!

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.