Framtidens forskningsinfrastruktur – hur ser den ut?

Forskningsinfrastrukturer är nödvändiga för forskning i akademi och näringsliv och har med tiden blivit såväl mer komplexa som förknippade med höga kostnader. Ett väl fungerande system för styrning, organisation och finansiering av Sveriges framtida forskningsinfrastruktur behövs och hur ett sådant kan åstadkommas har nyligen utretts av Tobias Krantz.

Webbsändingen följer du på den här sidan - bilden ovanför förvandlas till en spelare när sändningen startar. 

Grev Turegatan 14, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 29 september 2021 17:15 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Några viktiga frågor är: Hur kan ett system för nationell prioritering se ut och för vem finns anläggningarna? Hur ökas näringslivets tillgång till infrastrukturerna? Hur ska samverkan vid infrastrukturerna fungera? Behövs en särskild myndighet för forskningsinfrastrukturer och hur kan digitala infrastrukturer hanteras?

Vid seminariet presenterar regeringens särskilde utredare Tobias Krantz sina slutsatser och förslag. Utredningen kommenteras och diskuteras därefter av Jan-Eric Sundgren (Teknikföretagen), Stefan Bengtsson (Chalmers), Kristina Edström (Uppsala universitet), Tuula Teeri (IVA) och Susanne Norgren (Sandvik).

Läs hela utredningen här

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.