Att bygga framtidens goda stad - när man har möjlighet att börja från noll

Frågor om hållbar samhällsutveckling och stadsattraktivitet står i fokus i den svenska samhällsbyggnadsdebatten. Hur kan man med Kiruna som pilotstudie hantera dessa utmaningar i praktiken?
Folkets hus, Lars Janssonsgatan 17, Kiruna
Hitta hit
Torsdag den 21 maj 2015 13:30 - 18:30

Inom IVA studeras möjligheterna att genomföra ett projekt med  temat ”Hur ser 2000-talets goda stad ut ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv?”. Ambitionen är att IVA ska bidra till att stötta utvecklingen mot attraktiva regioner. Fokus ligger på tre utmaningar:

  • Analysera drivkrafter och hinder för hållbar urban ekonomisk tillväxt

  • Utveckla kunskap om system för positiva sociala utvecklingsspiraler

  • Analysera miljömässigt hållbara material- och energiflöden.

Syftet med seminariet, som arrangeras av IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och IVA Nord,  är att med Kiruna som pilotstudie diskutera hur dessa utmaningar kan hanteras i praktisk verklighet.

Medverkar gör bland andra Mehmet Kaplan, bostads och stadsutvecklingsminister, Kristina Zakrisson, kommunalråd i Kiruna, Peter Niemi, kommunchef i Kiruna, Stefan Hämäläinen, LKAB, Lena Furuhovde, NCC, Göran Cars, stadsplanerare Kiruna kommun, Arnold Vonkavaara, regiondirektör Trafikverket region Nord, Peter Nygårds, Senior Advisor Swedbank och Kristina Nilsson, professor LTU.

Ladda ner presentationerna här:

Program

Kristina Zakrisson, Kiruna kommun

Peter Niemi, Kiruna kommun

Stefan Hämäläinen, LKAB

Lena Furhuovde, NCC

Göran Cars, KTH

Arnold Vonkavaara, Trafikverket

Peter Nygårds, Swedbank

{Facts box}

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.