Att bygga framtidens goda stad - när man har möjlighet att börja från noll

Frågor om hållbar samhällsutveckling och stadsattraktivitet står i fokus i den svenska samhällsbyggnadsdebatten. Hur kan man med Kiruna som pilotstudie hantera dessa utmaningar i praktiken?
Folkets hus, Lars Janssonsgatan 17, Kiruna
Hitta hit
Torsdag den 21 maj 2015 13:30 - 18:30

Inom IVA studeras möjligheterna att genomföra ett projekt med  temat ”Hur ser 2000-talets goda stad ut ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv?”. Ambitionen är att IVA ska bidra till att stötta utvecklingen mot attraktiva regioner. Fokus ligger på tre utmaningar:

  • Analysera drivkrafter och hinder för hållbar urban ekonomisk tillväxt

  • Utveckla kunskap om system för positiva sociala utvecklingsspiraler

  • Analysera miljömässigt hållbara material- och energiflöden.

Syftet med seminariet, som arrangeras av IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och IVA Nord,  är att med Kiruna som pilotstudie diskutera hur dessa utmaningar kan hanteras i praktisk verklighet.

Medverkar gör bland andra Mehmet Kaplan, bostads och stadsutvecklingsminister, Kristina Zakrisson, kommunalråd i Kiruna, Peter Niemi, kommunchef i Kiruna, Stefan Hämäläinen, LKAB, Lena Furuhovde, NCC, Göran Cars, stadsplanerare Kiruna kommun, Arnold Vonkavaara, regiondirektör Trafikverket region Nord, Peter Nygårds, Senior Advisor Swedbank och Kristina Nilsson, professor LTU.

Ladda ner presentationerna här:

Program

Kristina Zakrisson, Kiruna kommun

Peter Niemi, Kiruna kommun

Stefan Hämäläinen, LKAB

Lena Furhuovde, NCC

Göran Cars, KTH

Arnold Vonkavaara, Trafikverket

Peter Nygårds, Swedbank

Program

21 maj
13:30 Välkommen till Kiruna – ambitionen att bygga den hållbara staden
Kristina Zakrisson, kommunalråd

Kiruna – stadsomvandlingens utmaningar
Peter Niemi, kommunchef

LKAB – Gruvföretag och stadsbyggare – att förena vinstkrav och samhällsnytta
Stefan Hämäläinen, LKAB, Chef samhällsomvandling

14:30 Kaffe

15:00 Vilka är utmaningarna för en byggare i nya Kiruna
Lena Furuhovde, NCC

Så bygger vi det nya Kiruna
Göran Cars, stadsplanerare, Kiruna kommun

16:15 Studiebesök i LKABs gruva

17:45 Åter hotellet

18:30 Middag med tal: Samverkan för framtidens hållbara samhällen

22 maj
08:00 Guidad rundvandring i och presentation av Kiruna stadshus (frivilligt)

08:30 Trafikverket som samhällsutvecklare
– Infrastruktur för lokal och regional utveckling i Kiruna
Arnold Vonkavaara, Regiondirektör, Trafikverket region Nord

09:15 Kaffe

09:45 Utmaningen att bygga den goda staden – vad krävs av nyckelaktörerna i samhällsbyggandet?
Mehmet Kaplan, bostads-och stadsutvecklingsminister

10:15 Många aktörer och många intressen
– Hur bygger man samverkan för beslutsfattande och handling
Peter Nygårds, Senior Advisor Swedbank

Summerande samtal – Utmaningen att bygga den attraktiva staden
På ett övergripande plan är alla aktörer överens om att det nya Kiruna som byggs ska bli en attraktiv och hållbar stad. Att bygga staden förutsätter samverkan mellan en rad aktörer med skiftande intressen och roller. Hur kan man skapa en gemensam bild och färdriktning? Hur kan man ge substans åt orden hållbarhet och attraktivitet?

11:45 Lunch

12:30 Taxi till flygplatsen

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Temaledare Människa-Teknik-Samhälle
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.