Framtidens goda städer

Förändrade krav på ledarskap, planering och samverkan med nya intressegrupper
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 2 december 2014 17:30 - 20:00

Storstäder över hela världen kämpar för att klara trycket från en snabbt växande befolkning. En hållbar stadsutveckling är avgörande för att möta de ökade behoven.

Utvecklingen ställer nya krav på planeringsprocessen. Områden som byggande, energi, vatten, avfall, transportsystem och kommersiell service måste hanteras samtidigt. Planeringsprocessen ska också innefatta olika aspekter kring stadsutvecklingens miljöpåverkan. Nya intressenter måste involveras.

IVAs avdelning för Samhällsbyggnad bjuder in till rundabordssamtal och middagsseminarium kring visioner och utmaningar kring framtidens goda städer:

  • Vad kommer att avgöra städernas konkurrenskraft i framtiden? Hur ser visionerna om framtidens goda städer ut?
  • Vilka aktörer kan påverka utvecklingen mot framtidens hållbara goda städer? På vilket sätt?
  • Var står forskningen idag?
  • Hur kan IVA bidra till ökad kunskap kring framtidens hållbara goda städer?

Syftet är att ge inspel till IVAs fortsatta arbete inom området och rundabordssamtalet bygger på aktiv medverkan från alla deltagare.

Inspel till diskussionen görs av Maja Fjaestad, statssekreterare hos Kristina Persson, minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Anders Sundström, ordförande i Swedbank, Folksam och Coop, Gia Destouni, huvudsekreterare Formas, Håkan Sörman, vd SKL och Malin Lindstaf, KTH.

Seminariet leds av Peter Nygårds, IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och Sr. Advisor Swedbank och Åsa Söderström Jerring, ordf IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.