Framtidens hållbara städer - vad krävs för att börja bygga dem redan imorgon?

Om trettio år spås två tredjedelar av jordens befolkning bo i städer. Det är också i de urbana miljöerna som många tror att flera av framtidens stora utmaningar måste tacklas: ekonomiska kriser, växande sociala klyftor, global uppvärmning och hushållning med jordens naturresurser.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 23 februari 2017 14:00 - 16:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

De långsiktigt hållbara lösningarna kan kräva radikala, globala samhällsförändringar som tar lång tid att genomföra. Frågan är vad vi ur ett svenskt perspektiv kan börja göra redan nu - under rådande förutsättningar? Vet dagens beslutsfattare vad det är som får våra svenska städer att växa - och vad det får för konsekvenser? Och förstår de sig på de verktyg som kan driva den urbana utvecklingen i Sverige mot en hållbarare framtid?

I ett år har IVA-projektet Framtidens goda stad pågått. Vid seminariet den 23 februari presenteras delrapporten Den urbana utvecklings drivkrafter och konsekvenser

 

Program

Introduktion 

Presentation av Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser, en rapport från IVAs projektet Framtidens Goda Stad.

Paneldiskussion  – Används statistiken om den urbana utvecklingen rätt?

Paneldiskussion – Hur ska framtidens stad skapas i ett globalt och långsiktigt perspektiv? Vilka drivkrafter krävs här?

Slutdiskussion - Når kunskapen om hur vi ska bygga framtidens hållbara städer ut till beslutsfattarna? Använder de kunskapen rätt? Om inte: Hur förbättrar vi läget?

Diskussion om fortsättningen på projektet Framtidens Goda Stad – fas 2.

 

Under dagen kommer en panel av sakkunniga experter att medverka, bland andra Elisabeth Backteman, statssekreterare till landsbygdsministern, Jonas Bylund, programledare IQ Samhällsbyggnad/JPI Urban Europe, Lars Marcus, professor i stadsbyggnad Chalmers, Stefan Svanström, utredare & GIS-expert SCB, Hans Westlund, professor i Urbana och regionala studier KTH, Anna Karin Stoltz Ehn, Stadsutvecklingsgruppen Research Institutes of Sweden (RISE), Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare, Gabriel Urwitz, styrgruppens ordförande samt Björn O. Nilsson, vd IVA.
 

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.