Framtidens kompetenser för ett hållbart (yrkes)liv

Hur rustar den svenska skolan eleverna för en värld med nya krav? Välkommen till ett seminarium där företrädare för EU och OECD berättar om de kompetenser som behövs i framtiden. Vi diskuterar skolans roll i ljuset av de snabba och stora förändringarna i samhället.

Livesändningen av eventet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan) 

IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16. Seminariet sänds även digitalt.
Måndag den 2 maj 2022 13:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

I detta seminarium vill vi diskutera hur väl den svenska grund- och gymnasieskolan är rustad för att göra sig relevant i en tillvaro präglad av stora förändringar, utmaningar och transformationer vad gäller klimat- och planetära kriser, globalisering, ökad mobilitet, migration, snabba teknikskiften, krig, konflikter, polarisering, individualisering, arbetsmarknadens omställning, ökad social och ekonomisk ojämlikhet osv. Inga av dessa faktorer sker isolerat, utan samverkar och påverkar varandra med konsekvenser för skolans uppdrag.

Allt detta pågår i den nya geologiska epok som kallas antropocen – människans tidsålder – som beskriver det tryck som mänskligheten utgör på planeten och hur planeten svarar på detta tryck. Förändringar på såväl system- som aktörsnivå krävs för att rädda planetens hälsa och den mänskliga välfärden. 

Seminariet utgår från FNs globala mål, EUs nyckelkompetenser för livslångt lärande och OECDs identifierade framtidskompetenser. Utifrån dessa diskuterar vi den svenska grund- och gymnasieskolans uppdrag för att rusta eleverna för ett gott liv i antropocen. Ett liv där de kan försörja sig, leva hållbart och påverka sin egen, mänsklighetens och planetens framtid i en positiv riktning.

På seminariet medverkar:
Samuel Engblom, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Jan Hylén, utbildningsanalytiker, Education Analytics AB
Thomas Karlegatt, verksamhetschef för- och grundskola, Helsingborgs stad
Ulrike Pisiotis, Policy Officer, EU-kommissionen
Pia Sandvik, vd, Rise, IVA-ledamot
Andreas Schleicher, utbildningschef, OECD, IVA-ledamot
Stefan Sjöquist, utredningschef, IF Metall
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria KTH, ledamot i Klimatpolitiska rådet, IVA-ledamot
Ulrika Wallén, policyexpert högskolepolitik, Svenskt Näringsliv
Maria Wiman, lärare i svenska och SO, Skapaskolan i Huddinge
Björn Öckert, professor Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Moderator: Kristina Björn, senior projektledare, Rise

Seminariet är en del av IVA-projektet Skola i tiden och ges av arbetsgruppen Skola för en hållbar framtid  som har uppdraget att belysa skolans roll och möjligheter att möta de stora samhällsförändringarna, samt bidra till en hållbar utveckling.

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.