Framtidens medielandskap

Digitaliseringen förändrar medias förutsättningar dramatiskt. Annonsintäkterna går från tryckta media till digitala och de stora tidningshusen tvingas förändra sina affärsmodeller. Sociala medier blir allt viktigare som nyhetskälla. Samtidigt förändras läsvanorna mellan olika åldersgrupper och därmed formerna för opinionsbildning. 
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 7 september 2015 17:00 - 19:15
  • Vilka utmaningar innebär tekniken för medieindustrin? Vilka möjligheter ger den snabba globala utbyggnaden av digital infrastruktur?
  • Hur ska dagens marknadsaktörer klara omställningen till ett nytt medielandskap? Hur ser framtidens affärsmodeller ut?
  • Medierna & demokratin - några perspektiv från den statliga Medieutredningen.

Seminariet inleds av:

Ulf Ewaldsson, Senior Vice President, Group CTO and Head of Group Function Technology at Ericsson.

Joachim Berner, styrelseordförande i Christian Berner Invest, förlaget Talentum (Affärsvärlden, Dagens Media och Ny Teknik) och Mitt i. Ledamot  av styrelsen i Dagens Näringsliv och Pensionsmyndigheten.

Anette Novak, särskild utredare för den statliga utredningen En mediepolitik för framtiden, vd för Interactive Institute, Swedish ICT och tidigare chefredaktör för Norran.

De tre inledarna deltar också i panelen som inleder diskussionen där stort utrymme ges för inlägg från seminariets deltagare.  

Seminariet leds av Ylva Hambraeus Björling, ordförande i IVAs avdelning för Informationsteknik.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.