Framtidens samhällsbyggnad – så skapas attraktiva livsmiljöer

Attraktiva livsmiljöer fungerar som positiva spiraler. Men dessa uppkommer inte av sig själv. Vad är det som gör att vissa områden och regioner lyckas medan andra kämpar i motvind?

Seminarium med IVAs avdelning för Samhällsbyggnad.

IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Fredag den 27 november 2015 15:00 - 17:00

Attraktiva livsmiljöer är magneter. De drar till sig nyfikna, kreativa och visionära individer. De inger trygghet, framtidstro och stabilitet. Attraktiva miljöer drar också till sig investeringar, arbetsgivare och offentlig och privat service.

Under seminariet kommer några av IVAs senast invalda ledamöter inom samhällsbyggnad ge sin personliga bild av vad det är som kommer att vara avgörande för att lyckas utveckla framtidens goda, attraktiva och konkurrenskraftiga livsmiljöer. 

Program

Vems hållbara och attraktiva stadsmiljö kan vi skapa?
Kristina Nilsson, professor Luleå Tekniska Universitet

Vilken är teknikkonsulternas roll, bidrag och ansvar för att planera och utforma framtidens samhällen och städer?
Tomas Carlsson, vd SWECO

Hundratusentals bostäder finns i det befintliga beståndet. Hur renoverar vi på ett hållbart sätt för ökad trivsel och attraktivitet?
Kristina Mjörnell, professor och affärsområdeschef SP

Samhällsbyggandet kräver resurser - hur skapar vi en attraktiv bransch som är jämställd, tar tillvara mångfaldens möjligheter och tar social hänsyn?
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

Efter de inledande föredragen följer en diskussion med bland andra några representanter för styrgruppen i IVAs projekt Framtidens goda stad.

Moderator: Åsa Söderström Jerring, ordförande IVA Samhällsbyggnad

Seminariet genomförs i samarbete med IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och projektet Framtidens goda stad. Efter seminariet bjuder vi in till fortsatta diskussioner vid en gemensam måltid.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Projektledare
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.