Framtidsutmaningar för den kanadensiska skogsnäringen

Seminarium med IVAs avdelning för Skognäringens teknik

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit

Torsdag den 26 oktober 2017 09:30 - 12:00

Seminarium 0 :-
Enkel wrap-lunch 0 :-

Bokningen är stängd

Kanada och Sverige är båda skogsnationer och skogsindustriella “stormakter”. Vilka är framtidsutmaningar för skogsbruket och skogsindustrin i Kanada? Och vilka är de stora framtidsfrågorna för den kanadensiska skogsforskningen?

Skogssektorn i Kanada, precis som den svenska, brottas med stora utmaningar i omställningen till en biobaserad ekonomi. Skogsbruket har drabbats av skadegörare i stor skala. Inom industrin pågår omställningen till nya produkter. Den kanadensiska skogsindustrin arbetade tidigt med centrala framtidsfrågor. Har de visioner och mål som sattes upp för 4-5 år sedan uppfyllts?

Vid seminariet, som hålls på engelska, belyses en rad frågeställningar:

  • Vad kan vi lära från Kanada och de från oss?
  • Hur ser skogstillgångarna i Kanada ut och trender när det gäller bruk av skogen?
  • Hur engagerar sig kanadensiska företag i förändringsprocesser mot nya produkter från skogen?
  • Hur samarbetar företag med forskningsutförare från universitet och forskningsinstitut?
  • Hur utvecklas sågverken? Större volymer och/eller ökad förädlingsgrad?
  • Hur utvecklas träbyggandet i Kanada?

I Sverige och Finland finns skogsindustriell forskning i stora polytekniska institut (VTT och RISE). I Kanada har skogs- och skogsindustriell forskning samlats i ett forskningsinstitut, FPInnovations. Pierre Lapointe, CEO för FP Innovations och nyinvald utländsk ledamot av IVA, kommer att belysa innovationens roll för skogssektorn i Kanada ur sitt forskningsperspektiv.

Vid seminariet medverkar också Glenn A. Mason, Deputy Minister vid Canadian Forest Service och Lars-Göran Sandberg, vd Timwood Strategic advisors.

Moderatorer: Elisabet Salander Björklund, vd Bergvik skog och avdelningsordförande för skogsnäringens teknik och Charlotte Bengtsson, vd Skogforsk.

Kaffe serveras från klockan 09:00

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.