Framtidsutmaningar för den kanadensiska skogsnäringen

Kanada och Sverige är båda skogsnationer och skogsindustriella “stormakter”. Vilka är framtidsutmaningar för skogsbruket och skogsindustrin i Kanada? Och vilka är de stora framtidsfrågorna för den kanadensiska skogsforskningen?

Seminarium med IVAs avdelning för Skognäringens teknik

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 26 oktober 2017 09:30 - 12:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Skogssektorn i Kanada, precis som den svenska, brottas med stora utmaningar i omställningen till en biobaserad ekonomi. Skogsbruket har drabbats av skadegörare i stor skala. Inom industrin pågår omställningen till nya produkter. Den kanadensiska skogsindustrin arbetade tidigt med centrala framtidsfrågor. Har de visioner och mål som sattes upp för 4-5 år sedan uppfyllts?

Vid seminariet, som hålls på engelska, belyses en rad frågeställningar:

  • Vad kan vi lära från Kanada och de från oss?
  • Hur ser skogstillgångarna i Kanada ut och trender när det gäller bruk av skogen?
  • Hur engagerar sig kanadensiska företag i förändringsprocesser mot nya produkter från skogen?
  • Hur samarbetar företag med forskningsutförare från universitet och forskningsinstitut?
  • Hur utvecklas sågverken? Större volymer och/eller ökad förädlingsgrad?
  • Hur utvecklas träbyggandet i Kanada?

I Sverige och Finland finns skogsindustriell forskning i stora polytekniska institut (VTT och RISE). I Kanada har skogs- och skogsindustriell forskning samlats i ett forskningsinstitut, FPInnovations. Pierre Lapointe, CEO för FP Innovations och nyinvald utländsk ledamot av IVA, kommer att belysa innovationens roll för skogssektorn i Kanada ur sitt forskningsperspektiv.

Vid seminariet medverkar också Glenn A. Mason, Deputy Minister vid Canadian Forest Service och Lars-Göran Sandberg, vd Timwood Strategic advisors.

Moderatorer: Elisabet Salander Björklund, vd Bergvik skog och avdelningsordförande för skogsnäringens teknik och Charlotte Bengtsson, vd Skogforsk.

Kaffe serveras från klockan 09:00

Kontaktinformation

Johanna Theander
Redaktör
Telefon 073-443 49 18

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.