Framtidsmöjligheterna för Bluetooth och annan korthållradioteknik - Men hur påverkas den personliga integriteten?

Bluetooth är kanske den mest omtalade korthållsradiotekniken idag. Men under senare år har Near Field Communication (NFC) och Radio Frequency Identification (RFID) blivit allt vanligare. Hur ser framtiden ut?
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 1 mars 2016 17:00 - 19:30

Bluetooth utvecklades av Ericsson under 90-talet. Denna energieffektiva korthållsradioteknik är idag världsstandard.  Vi hittar den i de flesta datorer, mobiltelefoner och moderna bilar. Bluetooth är också den dominerande tekniken för att digitalt föra över ljud till högtalare och hörlurar.

  • Hur ser framtiden för tekniken ut?
  • Hur kom den till?

Professor Sven Mattisson, som tillsammans med några få kollegor skapade bluetooth-tekniken, ger sina reflektioner kring dess utvecklingen. Han gör det på ett sätt som inte förutsätter djupa kunskaper inom radioteknik hos seminariedeltagarna.

Bluetooth är inte den enda korthållsradiotekniken. Near Field Communication (NFC) och Radio Frequency Identification (RFID) är numera vanligt förekommande.  En mobiltelefon kan idag innehålla flera av dessa tekniska lösningar.

Reklamindustrin identifierade tidigt affärsmodeller baserade på de nya teknikerna. Att i detalj följa köpmönster hos enskilda konsumenter lockade; det blev nu möjligt att se i vilken ordning en kund tittar på olika varor och hur långt butiksbesöket är. Erbjudanden kan ges via SMS på en viss plats i butiken där en vara som kunden tidigare visat intresse för finns. Det sammantagna beteendet hos tusentals konsumenter kan också analyseras och användas i marknadsföringsarbetet.

Det finns all anledning att diskutera konsekvenserna för den personliga integriteten när teknikerna samverkar. Juridiska aspekter såväl som frågor kring personlig integritet kommer också att belysas vid seminariet som arrangeras av IVAs avdelning för Elektroteknik.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.