Från fossilt till biomassa – så ska det gå till

För att nå Sveriges klimatmål krävs långsiktig tillgång till biomassa. Vilken potential finns? Hur stor är klimatnyttan? Vilka är affärsmöjligheterna?

Ett seminarium med Vägval för klimatet.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Torsdag den 18 oktober 2018 15:00 - 17:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Idag används i Sverige cirka 2,7 miljoner ton kol, 15 miljoner ton olja och det produceras årligen 5 miljoner kubikmeter betong. De fossila råvarorna används i stor utsträckning i transportsektorn, för produktion av el och värme, men också i industriella processer för produktion av kemikalier och material av olika slag.

För att nå klimatmålen måste de fossila råvarorna ersättas med förnybara. El kan användas till mycket men inte till allt. Även betong bidrar till klimatutsläpp, vilket gör att många byggbolag ser över möjligheterna att använda mer trä.

Hur ska vi tänka strategiskt vad gäller tillgången på biomassa framöver? Hur kan man beräkna potentialerna? Vilken klimatnytta bidrar biomassa med? Vilken rådighet har Sverige i frågan och i vilken utsträckning påverkar EU oss? Hur tänker företagen – vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna?

Avsikten är att ge en allsidig och konkret bild av hur biomassa kan bidra i ett klimatneutralt Sverige. Välkommen till ett seminarium som reder ut begreppen!

Medverkande är bland annat Martin Erlandsson, IVL, Serina Ahlgren, Rise, Henric Dernegård, Södra, Truls Borgström, Regeringskansliet, Magnus Berg, Skogsindustrierna, Per Ytterberg, Stockholm Exergi, Sören Eriksson, Preem, Erik Woode, Gasum, Alarik Sandrup, Lantmännen och Karolina Brick, Riksbyggen.

Läs presentationerna från seminariet här:

Elisabeth Nilsson

Serina Ahlgren

Martin Erlandsson

Henric Dernegård

Truls Borgström

Alarik Sandrup

Sören Eriksson

Erik Woode

Karolina Brick

Per Ytterberg

Magnus Berg

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.