Från grön kemi till hållbar produktion

Utvecklingen av hållbara baskemikalier och kemiprodukter är central för att skapa en hållbar industri. Att använda förnyelsebara råvaror och resurser som idag betraktas som avfall är en viktig del i omställningen. Vad händer inom forskningen inom detta snabbt växande område?
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 5 mars 2015 16:00 - 18:00

Sveriges utvecklade infrastruktur och goda tillgång till biomassa gör att vi har goda möjligheter att möta den ökade efterfrågan på hållbara produkter och kemikalier. Inom företag, institut och akademi pågår ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete inom detta snabbt växande område. Detta arbete är temat för seminariet som arrangeras av IVAs avdelning för Kemiteknik.

Efter en inledning av professor Lennart Bergström, Stockholms universitet,  redovisas en rad aktuella exempel :

  • Industrins utmaningar med att framställa kretsloppskemikalier – Stefan Lundmark, Principal Scientist, Innovation, Perstorp AB
  • Framställning av funktionella material från biomassa – Ulrica Edlund, universitetslektor, KTH
  • Nya produkter från lignin och cellulosa – Peter Axgeård, affärsområdesansvarig Biorefining, Innventia
  • Cheap feedstock for chemicals and fuel – Magdalena Titirici, Professor in Sustainable Materials Chemistry, Director of Research for the Centre for Functional Nanomaterials, Queen Mary University of London

Seminariet leds av Professor em Gunnar Svedberg, ledamot av IVAs avdelning för Kemiteknik.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.