Från järnverk till Big Data

Norra Sverige har idag Sveriges snabbaste tillväxt. Flera företag är världsledande i sin nisch. Luleå Tekniska Universitet har högst andel industriintäkter av svenska universitet och högskolor. Swerea MEFOS har forskningsuppdrag från hela världen. Vad är det som leder till denna framgång?
Vetenskapens Hus, Storgatan 53 i Luleå. Lokal ”Stora salen”.
Hitta hit
Tisdag den 11 november 2014 13:30 - 16:15

Vi bjuder på ett spännande seminarium med några företrädare från Luleås näringsliv och universitet. Hör dem berätta om sin utvecklingsresa i Luleå – delta i det efterföljande panelsamtalet då du kan ge din syn på frågan.

Medverkande är Per-Erik Lindvall, Chef Teknik & Affärsutveckling, LKAB, Margareta Rönnqvist, Teknisk chef SSAB Europe, Jan Wicén, vd Metasphere, Martin Jonsson, R&D Luleå Center Manager, Gestamp HardTech, Bo Björkman, professor Processmetallurgi, LTU, Fredrik Kallioniemi, VP Business Development, The Node Pole och Göran Carlsson, koncernchef och verkställande direktör Swerea AB och ordförande IVAs avdelning för Bergs- och materialteknik.

Mer info: Kontakta Ulla Svantesson, e-post ulla.svantesson@iva.se, tel 070-691 29 39.

Program

13:30

Nycklar till uthållig konkurrenskraft för svensk gruvindustri
Per-Erik Lindvall, Chef Teknik & Affärsutveckling, LKAB

Avancerade höghållfasta stål – framgång byggd på process- och produktkunskap
Margareta Rönnqvist, Teknisk chef, SSAB Europe, Luleå

Wolframkarbid med extrema egenskaper
Jan Wicén, vd Metasphere

14:30

Kaffe

14:50

Presshärdat borstål – det snabbast växande lättviktsmaterialet inom fordonsindustrin
Martin Jonsson, R&D Luleå Center Manager, Gestamp HardTech

Behovet av ett holistiskt synsätt för malm- och skrotbaserad metallurgi
Bo Björkman, Professor Processmetallurgi, LTU

Case study: Från 0-200 MW i datacenterinvesteringar på några år
Fredrik Kallioniemi, VP Business Development, The Node Pole

15:50

Panelsamtal under ledning av Göran Carlsson, koncernchef och verkställande direktör Swerea AB och ordförande IVAs avdelning för Bergs- och materialteknik

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.