Från kartläggning av människans byggstenar till klinisk praxis

Kartläggning av en individs arvsmassa är idag snabb och billig. Dessutom presenterades nyligen Proteinatlasen - ett storskaligt kartläggningsprojekt över våra proteiner. Det kan leda till nya framtida behandingar. Nästa steg är klinisk praxis och därmed direkt patientnytta.

Seminarium med IVAs avdelning för Bioteknik

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 27 april 2017 17:00 - 19:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

En explosionsartad utveckling pågår  inom den medicinska forskningen. Nyvunnen kunskap om våra 20 000 proteiner gör att vi bättre kan förstå och förhoppningsvis bota våra folksjukdomar.

Genom helt nya grepp, via så kallad medborgarforskning med hjälp av dataspel, har man tillhandahållit värdefull hjälp för att bestämma den detaljerade positionen för våra proteiner inne i cellerna. Inom cancerforskningen är detta av avgörande värde för att i detalj kunna studera skillnader i uttrycksmönstret av nyckelproteiner mellan olika cancerformer.

Program

Introduktion, Stefan Ståhl

Proteinatlasen - en karta över människans byggstenar
Mathias Uhlén, Avd. Proteomik & Nanobioteknologi, Science for Life Laboratory, KTH

"Project discovery" - lyckat samarbete mellan forskare och gamers
Emma Lundberg, Avd. Proteomik & Nanobioteknologi, Science for Life Laboratory, KTH

Vår canceratlas - hur uttrycks proteinerna i olika tumörer
Fredrik Pontén, Inst. Immunologi, Genetik & Patologi, Uppsala Universitet

Helgenomsekvensering i klinisk praxis
Anna Wedell, Inst. Molekylär Medicin & Kirurgi, Karolinska Institutet

Profilering av individers hälsa med ny teknologi
Mathias Uhlén

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare, vice vd
Telefon 08-791 29 44

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.