Välfärd - tillväxtsektor som engagerar

  • IVAs Konferenscenter, Grev Turegatam 16, Stockholm

  • Torsdag den 17 september 2015 07:30 - 08:55

  • Seminarieplats 0 kr
    Frukost 200 kr

[Bokningen är stängd]

Vi blir allt äldre. Områden som omsorg och sjukvård växer i stadig takt, vilket lockar privata aktörer. Samtidigt väcker välfärden debatt. Vilken roll spelar ägarformen?

IVAs Näringslivsråd hälsar välkommen till frukostmöte med Henrik Borelius, koncernchef för Attendo, Henrik Jordahl, programchef på Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och Liselott Kilaas, koncernchef Aleris.

Några frågor som kommer att diskuteras är:

- Välfärd i Sverige vs andra länder?
- Hur gör vi Sverige till en bra hemmamarknad för välfärdsexport?
- Hur får vi samma höga kvalitetskrav på både offentliga och privata utförare?
- Innovationer i tjänstesektorn. Hur får vi mer fokus på output och mindre på input?
- Framtidens ägande

Aleris är ett vård- och omsorgsföretag, helägt av Investor. Bolaget har 9000 anställda i Skandinavien och omsätter cirka 6 miljarder kronor.

Attendo erbjuder vård och omsorg, IK investment partners är största ägare. Drygt 18 000 anställda finns i Norden och bolaget omsätter 9 miljarder kronor.

Seminariet kommer att streamas.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.