Indutrade – med respekt för förvärven

En industrikoncern som har förvärvat mer än 90 företag de senaste 10 åren. Grundprincipen är att inte sälja bolag. Indutrades affärsmodell bygger på entreprenörskap, självbestämmande och ett kundanpassat ledarskap.
Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.
Tisdag den 28 oktober 2014 08:00 - 08:55

Indutrade köper företag som är framgångsrika och välskötta. Efter förvärvet lever de vidare inom Indutrade, under samma namn och med samma ledning. Lönsamheten kommer bl a när bolagen jämförs och utvecklas genom benchmarking.

IVAs Näringslivsråd hälsar välkommen till frukostmöte med Johnny Alvarsson, vd för Indutrade. Indutrade har cirka 190 dotterbolag och drygt 4100 anställda i 26 länder. 2013 uppgick nettoomsättningen till 8 831 miljoner kronor.

{Facts box}

 För mer information: Linda.Olsson@iva.se 08 -791 29 06

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.