Frukostmöte med Jonas Frisén - Stamceller idag och i framtiden

Stamceller är omogna celler som kan ge upphov till nya specialiserade celltyper. Stamceller bildar alla organ under fosterutvecklingen. I många av den vuxna kroppens organ finns det kvar stamceller som kan ersätta förlorade celler.
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 16 oktober 2014 08:00 - 08:55

Många sjukdomar karakteriseras av cellförlust. Idag pågår omfattande forskning för att finna sätt att med stamcellers hjälp ersätta förlorade celler. Idag används stamceller bland annat som livräddande behandling vid leukemi och allvarliga brännskador. Men det finns förhoppningar om nya stamcellsbaserade terapier mot många ytterligare sjukdomar.

Jonas Frisén är professor vid Karolinska Institutet och fick 2013 IVAs guldmedalj för sin banbrytande forskning inom stamcellsteknologi.

Välkommen på frukostmöte med IVAs avdelning för Bioteknik.

Inger Andersson, Avdelningsordförande
Maria Dollhopf, Avdelningssekreterare

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.