Försvaret, försvarsindustrin och FMV

Försvarets materielverk, FMV, levererar försvarslogistik. Det innebär att FMV, tillsammans med Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. 
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Hitta hit
Torsdag den 4 december 2014 08:00 - 08:55

Det ”militärindustriella komplexet” är en term som syftar på gemensamma intressen mellan försvarsindustri, militär, övriga myndigheter och politiskt system. Den kan också kallas den svenska modellen, ett samarbete mellan försvarsaktörerna som inneburit att Sverige bibehållit förmåga att utveckla och producera högteknologiska system som stridsflyg och ubåt.

IVAs Näringslivsråd hälsar välkommen till frukostmöte med Lena Erixon, generaldirektör för FMV, Försvarets materielverk. Omsättningen var cirka 21 miljarder kronor 2013, och antalet anställda är cirka 3000. Den 1 januari 2013 överfördes en stor del av försvarets verksamhet till FMV, som därmed blev nästan dubbelt så stort.

{Facts box}

Mer information: Linda.Olsson@iva.se 08-791 29 06

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.