Hur underlättar vi för jobbskaparna?

I Sverige är vi med rätta stolta över våra framgångsrika företag, men få inser att dessa är ständigt utmanade. Konkurrenskraften är inte given.
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 29 januari 2015 08:00 - 08:55

Digitalisering och internationalisering innebär stora möjligheter, men ställer krav på förmågan att ställa om och utvecklas. För att klara det så måste företag och företagsamma människor få bättre förutsättningar att investera, växa och utveckla sin verksamhet:

Vill man göra det lättare eller svårare för jobbskaparna? Det är frågan som valrörelsen borde handla om, enligt Svenskt Näringsliv.

IVAs Näringslivsråd hälsar välkommen till frukostmöte med Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv sedan maj 2014. Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 företag, som är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. 

För mer information, kontakta linda.olsson@iva.se. 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.