Frukostmöte om utvärdering av svensk forskningspolitik

Under en fullspäckad timme presenteras två nya studier. Dessa visar att vi i Sverige, jämfört med många länder, är dåliga på att utvärdera och analysera forskningspolitiken.
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 22 oktober 2014 08:00 - 08:55

Torben Bundgaard, DAMVAD, analyserar hur svenska aktörer arbetar med att följa upp forskningspolitikens effekter och forskningens villkor. I den rapport han presenterar konstateras bland annat att många av forskningens aktörer har en roll som både beställare och utförare.

Rollfördelningen blir därmed otydligare i Sverige än i till exempel Danmark och Norge. Mats Benner presenterar en färsk rapport från NIFU. Han kartlägger hur uppföljning och analys av forskningens villkor hanteras i en rad länder och vad Sverige kan lära.

Under seminariet lämnar IVA-projektet ”Utsiktsplats forskning” förslag på hur den tillträdande regeringen kan åtgärda bristerna som identifierats.

Professor Bo Rothstein, Göteborgs universitet, kommenterar rapporterna tillsammans med en inbjuden representant för den nya regeringen.

Kontaktinformation

Lars Nilsson
Chefredaktör
Telefon 0709-64 52 64

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.