Frukostseminarium med Thomas Eldered – Att bygga ett globalt industriföretag

Recipharm har under drygt två decennier växt från en liten lokal svensk verksamhet till en läkemedelsindustri med läkemedelsutveckling och tillverkning i 10 länder; i Europa, Israel, Indien och USA.

Seminarium med IVAs avdelning X Bioteknik

IVA Konferencenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 16 oktober 2018 08:00 - 09:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Antalet anställda har växt från drygt 100 till fler än 5000. Försäljningstillväxten har i genomsnitt varit 16% per år och försäljningen uppgår nu till mer än 6 miljarder. Tillväxten har ställt krav på utveckling av ledningssystem, affärsmodell, företagskultur, finansiering mm. Inget av detta fanns när bolaget startade utan det har byggts upp från början.

Thomas Eldered, vd Recipharm, kommer att beskriva denna resa och andra utmaningar företaget stött på, samt beröra några andra av hans engagemang i läkemedelsbranschen.

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.