Kan fusionsenergi bidra till ett fossilfritt energisystem?

Europa har satt som mål att vara det första klimat neutrale kontinent vid 2050. För att kunna nå de ambitiöse klimatmålen står vi inför en kraftfull elektrifiering och behoven av fossilfri elenergi kommer att mångdubblas. Kan fusionsenergi bidra till övergången till ett fossilfritt energisystem?

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVAs avd II Elektroteknik.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 eller www.iva.se/fusion
Tisdag den 9 november 2021 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Fusionsenergi bygger på att energi frigörs vid sammanslagning av lätta atomkärnor, till skillnad från fissionsenergi där tunga atomkärnor delas och avger energi, vilket utnyttjas i dagens kärnkraftverk.

Fördelen med fusionsenergi är att den inte skapar något långvarigt radioaktivt avfall och den har därför potentialen att bli en ren och fossilfri kraftkälla. Utmaningen är att det krävs extremt höga temperaturer och högt tryck. Länge har fusionsenergi setts som en vision på lång sikt men nu har tekniken börjat röra på sig.

Vid seminariet ska vi belysa och diskutera utvecklingsläget för tekniken och när den kan tänkas bidra med fossilfri el.

Vid seminariet deltar Sonja Berlijn, professor KTH, Thomas Jonsson, universitetslektor KTH, Tünde Fülöp, professor Chalmers, Michel Laberge, Founder and Chief Scientist General Fusion, Robert Bergqvist, VP of European Business Development and Pontus Johnson, ordf. Avd II Elektroteknik.

Seminariet hålls på engelska.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.