Future Forum - Räcker elen till?

Allt ska elektrifieras, men var kommer egentligen elen ifrån? På Future Forum samlas nyckelpersoner från energisektorn i Sverige, Finland och Estland för att dela visioner om framtidens elmarknad.

Välkommen till ett webbinarium arrangerat av IVA tillsammans med Hanaholmen. Tiden för seminariet är svensk tid (GMT+1).

https://www.iva.se/event/future-forum/
Tisdag den 19 januari 2021 14:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Utgångspunkt i diskussionerna är de strategiska val som gjorts hittills och vilka innovativa lösningar som ligger framför oss och pekar in i framtidens elmarknad. Under seminariet målar talarna upp en bild av utvecklingen i länderna, men också nya idéer om hur samarbete kan utmynna i lösningar på de utmaningar som elförsörjningen ställer såväl Sverige som Finland och Estland inför.

Deltar gör bland annat Sebastian de Toro, statssekreterare Infrastrukturdepartementet, Jukka Ruusunen, Fingrid, Kimmo Tiilikainen, statssekreterare, Ministry of Economic Affairs and Employment, Ando Leppiman, Secretary General, Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, Simon-Erik Ollus, Fortum, Lotta Medelius-Bredhe, Svenska kraftnät, Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, Taavi Veskimägi, Elering AS, Gunvor Kronman, Hanaholmen och Tuula Teeri, IVA.

Seminariet hålls på engelska och arrangeras i samarbete med:

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.