"Genome editing - to feed, to fuel and to cure"

CRISPR-Cas9, genredigeringsverktyget som utvecklades 2012 av Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna, anses vara en av de mest värdefulla uppfinningarna inom molekylär biovetenskap.

Huvudtalare Emmanuelle Charpentier - Seminarium med IVAs avdelning för Bioteknik

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 24 oktober 2018 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Detta banbrytande teknikgenombrott, ibland kallad gensaxen, har initierat en ny era inom molekylärbiologin genom att möjliggöra effektiva och pålitliga sätt att göra exakta och riktade förändringar av gener i levande celler. Infogning eller deletion av genfragment kan utföras på ett mycket kontrollerat sätt, vid en fördefinierad nukleotidposition, för att därigenom lägga till eller ta bort nya egenskaper.

Seminariet avser att visa upp den stora bredd av tillämpningar som tekniken möjliggör. Föredragen täcker ämnen som medicinska tillämpningar för nästa generations behandlingskoncept, produktion av biobränslen från genetiskt förändrade mikroorganismer samt framtagning av nya grödor för framtida livsmedelsproduktion.

Inledning

Jennifer Kahn, Contributing Writer, New York Times Magazine, 2015 Visiting Ferris Professor of Journalism, Princeton University. Currently teaching at the University of California, Berkeley.

"How CRISPR-Cas9 is changing the world"

Professor Kahns TED talk 2016 om CRISPR-tekniken har mer än 1.4 miljoner visningar.

Huvudtalare

Prof. Emmanuelle Charpentier, Founding and Acting Director, Max Planck Unit for the Science of Pathogens in Berlin.

 "CRISPR-Cas9: How a bacterial immune system revolutionizes genome editing and engineering in life sciences"

Förståelsen av CRISPR-Cas9-mekanismen, som ursprungligen beskrivits som ett bakteriellt immunsystem, ledde till utvecklingen av en kraftfull och mångsidig RNA-programmerbar molekylsax som kan modifiera DNA och dess uttryck på flera sätt i celler och organismer. Emmanuelle kommer att diskutera de enskilda forskningsstegen som i slutänden ledde till upptäckten av CRISPR-Cas9-tekniken och kommer att presentera några relevanta tillämpningar av tekniken inom biovetenskap, biomedicin och bioteknik.


Prof. Stefan Jansson, Umeå Plant Science Center, Umeå University

"Genome editing in plants using CRISPR/Cas9 and the European GMO legislation"

CRISPR-Cas9 kan också användas för att skapa nya växtsorter med förbättrade egenskaper. Frågan är om de kommer att falla under den juridiska definitionen av en genetiskt modifierad organism (GMO) eller ej? Detta är av avgörande betydelse eftersom regelbördan på genetiskt modifierade organismer i själva verket innebär att de inte kan användas. Myndigheter över hela världen arbetar med denna fråga. EU-domstolen har nyligen sagt att organismer som modifierats med CRISPR-Cas9 bör betraktas som GMO, medan USA, Australien och Japan har kommit till andra slutsatser. Vad kommer detta att betyda för jordbruket?

Assoc. Prof. Paul Hudson, Research Fellow, Science for Life Lab, Stockholm

"Direct production of biofuels from CO2 and light; can CRISPR/Cas9 make it feasible?"

Pauls forskningsprogram kombinerar simuleringar av metabolism och genomredigering av fotosyntetiska cyanobakterier för att producera biobränslen och andra kemikalier från endast koldioxid och solljus. Denna forskning syftar till att bidra till framtida koldioxidneutral bränsleproduktion.

Seminariet hålls på engelska och modereras av Jennifer Kahn

Välkomna!

Stefan Ståhl, ordf. IVAs avdelning för Bioteknik och Lena Gustafsson, vice ordf. IVAs avdelning för Bioteknik

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.