Geodata – strategisk resurs för att hantera klimatförändringarna

Konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt påtagligare. I augusti översvämmades Gävle efter att 160 millimeter regn fallit på ett dygn. Denna typ av händelse ställer nya krav på samhällsplaneringen. Vilken roll kan geodata spela? Vad görs för att stärka forskning och kompetensförsörjning inom området?

Webbinarium i samarbete mellan Högskolan i Gävle och IVA Nord

Zoom - länk skickas till anmälda i anslutning till seminariet
Onsdag den 17 november 2021 14:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Se seminariet i efterhand här

I geografiska informationssystem (GIS) kan geodata i form av höjddata, markanvändning, geologisk information samt klimat- och väderdata analyseras för att förbättra en översvämningsanalys. Att skapa noggranna höjdmodeller för att räkna ut hur vattnet rinner efter ett skyfall är ett exempel på ett användningsområde för geodata. En annan tillämpning är digitala 3D-modeller för att visualisera förändringar i stadsbilden som ett nytt bostadsprojekt kommer att leda till.

För att geodata ska kunna utnyttjas fullt ut och bidra till innovation och hållbar utveckling används avancerad ny teknik som artificiell intelligens (AI), virtuell verklighet (VR) och analys av stordata. Högskolan i Gävle (HiG) är ett av lärosätena med mest omfattande utbildning och forskning kring geodata. Här finns också den enda civilingenjörsutbildningen i landet som är helt inriktad mot geodata.

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVA Nord och HiG. Seminariet är en del av den internationella GIS-dagen som är öppen för allmänheten och som du kan läsa mer om här.

Program och medverkande:

Inledning

Tommy Lövgren, kommunikationschef, HiG

Större osäkerhet ger mindre risk – Hur kan översvämningskartor utvecklas för bättre samhällsplanering?

Anders Brandt, docent i geospatial informationsvetenskap, HiG

Monitoring sea-level rise using satellite data: a need for improving climate models.

Mohammad Bagherbandi, professor i geomatik, HiG

Paneldiskussion

Anders Brandt, Mohammad Bagherbandi, Ylva Fältholm, rektor HiG, Tommy  Lövgren, Susanne Ås Sivborg, generaldirektör Lantmäteriet, Jonas Ågren, universitetslektor, HiG

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.