GoBiGas – Framtiden eller fiasko av episka proportioner

GoBiGas är Göteborgs Energis jättesatsning på biogas. Projektet är omstritt. Företrädare för EU-kommissionen ser det som ett av de mest lovande för att använda biomassa i energisammanhang. Men GT/Expressen dömde ut projektet som ineffektivt och menade att en kommun inte ska göra denna typ av satsningar. Vilken bedömning är den rimliga?

Seminarium med IVAs avdelning för Kemiteknik. Foto: Rob Vanstone

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 21 februari 2017 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Presentationer från seminariet

Filip Johnsson  - Introduktion

Lars Josefsson - Kemindustrins utmaningar ur ett Västsvenskt perspektiv

Henrik Thunman -  GoBiGasdemonstration

Sverige behöver ställa om. Det gäller inte minste kemiindustrin och raffinaderierna på västkusten. Deras utrustningar ser ingen skillnad på gröna kolväten (från biomassa) eller svarta (från olja). En central fråga är hur denna industri ska få tillräcklig biomassa från skogsindustrin i en form den kan hantera?

Ett svar är tekniken i GoBiGas. Resultaten hittills visar att den kan implementeras i skogsindustrin med liten risk. Detta med en omvandlingsverkningsgrad mycket nära den som är teoretiskt möjligt.

  • GoBiGas – vilka är resultaten hittills? Vilka vägar öppnar projektet?
  • Hur skalbart är projektet? I vilken skala kan tekniken användas kommersiellt?
  • Vem kan ta risk för denna typ av projekt? Är det en kommunal angelägenhet egentligen?
  • Vilka är de opinionsmässiga utmaningarna kring denna typ av projekt?

Medverkar gör bland andra

  • Åsa Burman, projektchef och VD för GoBiGas under projektering, byggnation och uppstart. Sedan oktober 2014 verksamhetschef för kompetenscentret Lighthouse
  • Klara Helstad, chef för enheten för hållbar utveckling, Energimyndigheten
  • Lars Josefsson, klusterledare Västsvenska Kemi- och materialklustret
  • Anders Röstin, Partner adn Senior Advisor, Six Year Plan, tidigare chef för KPMGs Corporate Finance-avdelning
  • Henrik Thunman , professor vid avdelningen för Energiteknik Chalmers, sedan 2005 ansvarig för forskningen kopplad till GoBiGas-projektet
  • Elisabeth Undén, ordförande Göteborg Energi, och Politisk sekreterare (MP) med ansvar för klimat, trafik, infrastruktur och lokaler. Göteborgs stad

Moderator: Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem, Chalmers

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.