Göteborg i förändring

Göteborg är en stad i förändring. Från en handels- och varvsstad till en metropol med två miljoner invånare på pendlingsavstånd. Hamnverksamheten håller på att slussas bort från stadskärnan och centrumet förskjuts mot den nya stadsdelen som växer fram på Älvstranden och ett litet Manhattan runt centralstationen. Hur påverkar denna transformering Göteborgs identitet och själ? Vilken roll har den så kallade göteborgsandan i omvandlingen av stadens rum och identitet?

Välkommen till ett seminarium med IVA Väst, IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och projektet Framtidens goda stad.

Chalmerska huset, Poppelmanska rummet, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Onsdag den 17 maj 2017 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Seminariet är nu fulltecknat. Kontakta Staffan Eriksson för reservlista.

 

Program

Introduktion av Ulrika Francke, ordförande IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

Urbaniseringens roll och konsekvenser. IVA har nyligen presenterat en rapport om hur urbaniseringens mönster ser ut. Mari Broman, ordförande för arbetsgruppen bakom rapporten, gör ett kort sammandrag av hur rörelsemönstret mellan tätort och landsbygd ser ut.

Regionens roll som förändringsledare. Johnny Magnusson (M), ordförande i Västra Götalandsregionen. Vilken är politikens roll i stadsomvandlingen, och hur förankras den politiska visionen i VGR över mandatperioderna?

Gammalt möter nytt i stadens framtida gestaltning. Claes Caldenby, professor em, Chalmers Tekniska högskola, har forskat på nyare arkitekturhistoria. Vilka är erfarenheterna från tidigare förskjutningar av städers centrum, och vilken roll har arkitekturen i framgångsrika stadstransformationer?   

Är allt på plats för att förverkliga visionen om framtidens Göteborg? Traditioner, lagar och regler som stöttar eller hindrar omvandling av städer och stadsdelar. Jan Jörnmark, docent ekonomisk historia vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  

Göteborg i förändring. En ny stadsdel med 25.000 bostäder och 45.000 arbetsplatser – hur får vi med alla på tåget? Hanna Areslätt, tidigare projektchef Älvstranden Utvecklings AB, projektledare stadsutveckling Tyréns. Vad kan vi lära av tidigare stadstransformationer?  

Avslutande diskussion med de medverkande talarna och frågor från publiken. 

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.