Grön omställning: Hur går vi från ord till handling?

Välkommen till ett seminarium om vad som krävs för att klara den gröna omställningen, arrangerat av IVAs avdelning Företagande och ledarskap och IVAs Näringslivsråd.

Livesändningen av seminariet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan.) 

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm eller online
Hitta hit
Torsdag den 24 november 2022 17:30 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Tiden för stora omställningar och förnyelse av klimatpåverkande industriprocesser, transporter och energisystem blir allt kortare om vi skall hinna nå 2-gradersmålet.  Många av de tekniksprång som utvecklats omsätts nu i verkliga projekt i stor skala. Elektrifiering av transporter, vätgas i stålframställning och en rad andra teknikskiften sker nu inom en rad stora satsningar. En gemensam nämnare för dessa är det stora behovet av elkraft för att möjliggöra omställning.

Alla stora teknikskiften i samhället påverkar och påverkas av en lång rad faktorer utanför själva tekniken i sig. En central del som både kan snabba på teknikskiften och fördröja förändringar rör lagstiftning, regelverk och institutioner. Därför är djupare förståelse för hur samspelet mellan lag- och regleringsutveckling och anpassning ett viktigt område att fördjupa oss i. Hur kan vi åstadkomma omställning snabbare med hjälp av effektivare regleringar och anpassningar av regelverk?

Ytterligare en utmaning för att påskynda teknikskiften handlar om att öppna möjligheter att allokera kapital till investeringar i stor skala. Viskulle kunna kalla detta för kapitalallokeringsinnovation, där EUs pågående införande av ”taxonomin” ska fungera som ett verktyg för att förenkla och stötta kapital till gröna investeringar. Men vad mer behöver göras?

Medverkande

Marcus Lindahl, professor i Industriell teknik, Uppsala universitet, IVA-ledamot avdelning VI Företagande och ledarskap, Susanna Campbell, styrelseledamot i bla. Northvolt och H2GS, IVA-ledamot avdelning VI Företagande och ledarskap, Maja Fjaestad, docent i teknikhistoria KTH, tidigare statssekreterare till socialministern.

Inledningstalare: Magdalena Gerger, Ordförande styrelsen för IVAs Näringslivsråd, ledamot Volkswagen Group Sustainability Council.

Moderator: Fredrik Lagergren, Ordförande IVAs avdelning VI Företagande och ledarskap.

Vi avslutar med mingel med dryck och lättare förtäring. 

Välkommen med din anmälan! 

Seminariet arrangeras av IVAs avdelning Företagande och ledarskap och IVAs Näringslivsråd, i samband med Näringslivsrådets årsmöte.

Kontaktinformation

Catharina Jevrell
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-313 23 26

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.