Hållbar vattenförsörjning

Hållbar utveckling förutsätter rent vatten. Saknas detta fungerar varken ekosystem i naturen eller vattenförsörjning i städer. Men tillgången till rent vatten i tillräckliga volymer är ingen självklarhet.

Lansering av IVAs nya projekt Hållbar vattenförsörjning  - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 30 januari 2020 16:30 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Saknas rent vatten innebär det stora risker. Ekosystem i skogar, sjöar och vattendrag hotas. Hållbara städer kan inte skapas utan tillgång till vatten av god kvalitet tillsammans med effektiva system för avloppsrening.

I många delar av världen hotar brist på rent vatten människors försörjningsmöjligheter. Svårigheterna leder många gånger till intressekonflikter med säkerhetspolitiska konsekvenser.

Nu lanserar IVA projektet Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. Projektet har tre teman :

 • Vatten som begränsad resurs - kretslopp och förvaltning.
 • Klimatförändringarkonsekvenser av större variationer i nederbörden.
 • Det urbanavattenförsörjning i växande städer och samhällen.

Tillgång till rent vatten kan bara lösas genom dialog och samarbete mellan aktörer från alla delar av samhället. Det krävs också goda exempel på lösningar. Därför samlar IVA nu aktörer från industri, akademi, myndigheter och politik kring projektet. 

Välkommen till ett seminarium och en dialog kring projektets frågeställningar. Bidra med dina synpunkter på hur IVA bäst kan bidra till lösningar på utmaningarna för att säkra en hållbar vattenförsörjning.

Medverkar gör bland andra: 

 • Tord Svedberg, vd IVL och ordförande i projektets styrgrupp
 • Yvonne Bergensund, miljösamordnare, SKANSKA
 • Sophie Carler, rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor, Jernkontoret
 • Georgia Destouni, professor vid Stockholms universitet och ordförande för arbetsgruppen med fokus på klimatförändringar
 • Elisabet Kvarnström, forskare på RISE och adjungerad professor i VA-teknik på Luleå tekniska universitet
 • Kenneth M. Persson, professor vid Lunds tekniska högskola och forskningschef på Sydvatten som kommer att vara ordförande projektets arbetsgrupp kring kretslopp och förvaltning
 • Ulla Sandborgh, generaldirektör som leder arbetet inom Regeringskansliet med att samordna näringslivets vattenhushållning
 • Gunnar Söderholm, tidigare miljödirektör i Stockholms stad och ordförande för arbetsgruppen kring vattenförsörjningen i växande städer och samhällen.
 • Tuula Teeri, vd IVA
 • Fredrik Åkesson, Senior Commercial Manager, SUEZ ett av världens ledande företag inom smart resurshantering
 • Staffan Eriksson, huvudprojektledare, Hållbar vattenförsörjning

Moderatorer är Linda Olsson, projektledare och Jan Westberg, kommunikationsansvarig  i Hållbar vattenförsörjning.

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.