Hållbar vattenförsörjning – vad krävs av tillståndsprocesserna?

Tillståndsprocesser är sedan länge omdiskuterade. De uppfattas ofta som komplexa. Kommunikationen mellan myndigheter och den som ansöker är inte alltid den bästa. Vad krävs för mer förutsägbara och kortare processer?

Seminarium arrangerat av IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning

Grev Turegatan 16, Stockholm eller på www.iva.se
Fredag den 18 februari 2022 09:00 - 12:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Grundvattnet står i centrum för den miljörättsliga processen i Slite. En rad frågor har aktualiserats som tillståndsprocessers längd, komplexitet i kommunikationen mellan myndigheter och den som ansöker. Men dessa frågor har också aktualiserats i en rad andra uppmärksammade fall.

Miljöbalkens tillståndsregler har ifrågasatts av näringsliv och politiker i samband med cementadomen i juli 2021. Men debatten har stundtals präglats av bristande kunskaper om lagstiftningen och det faktum att nuvarande regelverket har sitt ursprung i EU-rätt. Debatten har också kommit in på grundläggande bestämmelser i miljöbalken.

Det finns en fara att den pågående debatten ger en missvisande bild av syftet med miljölagstiftningen. Därmed tenderar kritiken mot myndigheter och domstolar om tillämpningen av de nuvarande tillståndsreglerna blir överdriver kritisk och vissa fall obefogad. Vilka är de kritiska frågorna? Vad krävs för att vi ska få mer förutsägbara och kortare tillståndsprocesser?

Seminariet inleds med en beskrivning av Mark- och miljödomstolarnas verksamhetsmål, regelverk och handläggningstider samt förutsättningar att handlägga komplexa ansökningar med motstridande intressen. Reflektioner från det praktiska arbetet i några omfattande tillståndsprövningar redovisas.

Seminariet anordnas av IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat som startade år 2020. 

Medverkar gör bland andra

Oscar Alarik, chefsjurist, Klimat och juridikavdelningen, Naturskyddsföreningen

Karolina Ardesjö Lundén, chef för miljöskyddsenheten, Naturvårdsverket  

Karin Duner, enhetschef klimatavdelningen, Naturvårdsverket

David Granberg, bolagsjurist, Boliden Group

Anders Lillienau, rådman, Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt

Anna Marcusson, förbundsjurist, SKR

Siri Strömberg, advokat, Fröberg & Lundholm advokatbyrå

Tord Svedberg, ordförande Hållbar vattenförsörjning

Gunnar Söderholm, ordförande i arbetsgruppen Vatten i urbana miljöer i IVA-projektet med temat hållbar vattenförsörjning

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.