INSTÄLLT - Hållbar vattenförsörjning – vilka är utmaningarna för Skåneregionen?

Den långa torkan 2018, rikligt med regn 2017 och nu en blöt skånsk vinter aktualiserar en rad frågor kring vattenförsörjningen.

Seminarium med IVA Syd, IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning

Malmö stadshus, August Palm plats 1, Malmö
Hitta hit
Onsdag den 1 april 2020 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Frågorna gäller tillgång och kvalitet på sötvatten, hur vi ska planera våra städer och samhällen för att hantera och hushålla med vatten samt påverkan på olika delar av näringslivet, inte minst jordbruket. Vid seminariet står frågan om hållbar vattenförsörjning i centrum:

  • Hur planerar Skånekommunerna för sin sötvattenförsörjning? Vilka investeringar krävs? Hur står det egentligen till med dagens VA-system?
  • Ökad nederbörd och skyfall – vad krävs av samhällsplaneringen? Vilka är de största utmaningarna?
  • Hantering av vattenfrågor – hur påverkar det bygg och anläggningsföretagen? Är planerings- och tillståndsprocesser effektiva? Vad gör företagen själva för att möta kraven?
  • Vad kommer att krävas av jordbruket och växtodlingen för att anpassa sig till de nya förhållandena? Vilka nya möjligheter ger växtbioteknik och hur påverkar EUs lagstiftning utvecklingsmöjligheterna?
  • Hur ska IVAs nya projekt bidra till en hållbar vattenförsörjning?

I seminariet medverkar bland andra Magnus Bergendal, chef för marknad och strategi inom anläggning, PEAB, Anna Bertilsson, fastighets- och gatudirektör, Malmö stad, Roland von Bothmer, professor och senior advisor vid SLU,  Ulrika Francke, styrelseproffs, tidigare direktör för gatu- och fastighetskontoret i Stockholm stad och vd för Tyréns, Katarina Pelin, kommundirektör, Lomma kommun och Staffan Eriksson, projektledare IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning.

 

Information med anledning av Corona-viruset, Covid 19

Med hänsyn till status och utveckling av Covid-19 har vi på IVA beslutat om att uppdatera våra riktlinjer. Alla planerade event skjuts upp, ställs in eller genomförs på distans/streaming. Vi uppdaterar löpande alla anmälda via epost.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.