Hållbar vattenförsörjning – vilken ny teknik krävs?

I Sverige tar vi god tillgång på rent vatten för givet. Men klimatförändringarna påverkar vattenförsörjningen. Parasiter från utlandsresan, läkemedelsrester och PFAS måste hanteras. Vilka innovationer och ny teknik behövs för att klara utmaningarna? Är Sverige berett att satsa tillräckligt?

Webbinarium med IVA Syd och IVA-projektet Hållbar vattenförsörjning

Webbinarium - bilden på denna sida blir en spelare.
Onsdag den 17 februari 2021 12:00 - 13:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

  • Hållbar vattenförsörjning – vilka är det stora utmaningarna? Hur påverkar klimatförändringarna?
  • Hoten mot vattenkvaliteten – vilka utmaningar innebär faktorer som parasiter, läkemedelsrester, metaboliter, humus 17 och samt PFAS?
  • Vilken ny teknik och nya system kan hjälpa oss att möta hoten. Inom vilka områden sker utvecklingen? Vad driver den?
  • Vad krävs för att de nya tekniska lösningarna ska komma till nytta i kommunernas VA-verksamhet? Vilka är hindren och hur kan de undanröjas?

Medverkande:

  • Henrik Aspengren, vd, Sweden Water Research och adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola
  • Sandy Chan, forskare och mikrobiolog, Sydvatten,
  • Ulrica Edlund, professor i polymerteknologi, KTH,
  • Kenneth M. Persson, professor teknisk vattenresurslära, Lunds universitet och forskningschef, Sydvatten
  • Fredrik Åkesson, Senior Commercial Manager, SUEZ

Moderatorer: Linda Olsson och Jan Westberg, delprojektledare respektive kommunikationsansvarig, IVA-projektet Hållbar vattenförsörjning

Välkommen till ett webbinarium arrangerat av IVA Syd och IVA-projektet Hållbar vattenförsörjning

Webbinariet kan ses på denna sida på IVAs webb. När det börjar blir bilden ovan en spelare.

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.